Середа, 13.12.2017

Моніторинг якості освіти

01062017 1Згідно з річним планом роботи КВНЗ «ДОІППО» на 2017 рік та з метою вивчення готовності сучасних випускників до вибору життєвих перспектив, ведення здорового способу життя, професійного самовизначення навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти КВНЗ «ДОІППО» протягом квітня 2017 року проведено моніторингове дослідження обласного рівня «Випускники на порозі дорослого життя», в рамках якого здійснювалося опитування учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі-ЗНЗ) області.
У дослідженні використано метод анкетування (анонімного опитування) на основі сервісу Диск Google. За допомогою інструменту форми Google отримано масив даних, що дозволив виявити певні тенденції щодо готовності до дорослого життя випускників шкіл.
Об’єкт дослідження – учнівські колективи.
Предмет дослідження – готовність випускників до дорослого життя.
Суб’єкти – учні 11-х класів.
Репрезентативність вибіркової сукупності досягнута забезпеченням участі у дослідженні учнів ЗНЗ міської і сільської місцевості відповідно до їх пропорції у генеральній сукупності.
Респондентами дослідження стали 2 620 випускників шкіл: 44% хлопців, 56% дівчат (діаграма 1), 24,4% яких проживають у сільській місцевості, 70,5% - у містах (діаграма 2).