Четвер, 14.12.2017

Всеукраїнська наукова конференція «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства»

 

Міністерство освіти і науки україни
 
 
 
Державний заклад
 
«Південноукраїнський Національний
 
Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського»
 
кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
 
 
 
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
 
кафедра філософії освіти
 
 
 
ЗАПРОШУЮТЬ
 
до участі у роботі Всеукраїнської наукової конференції
 
«Освітні стратегії розвитку духовної
 
та світоглядної культури особистості громадянського суспільства»
 
Конференція відбудеться 20 квітня 2017 року
 
на базі Комунального вищого навчального закладу
 
«Дніпропетровський обласний інститут
 
післядипломної педагогічної освіти»
 
 
 
На конференції запланована робота секцій за наступними напрямками:
 
 
 
Методологія та технології сучасного філософського пізнання.
 
Теоретико-методологічні засади духовно-ціннісної освіти та виховання.
 
Світоглядні цінності особистості у громадянському суспільстві.
 
Духовні цінності як основа національно-патріотичного виховання.
 
Складові духовного здоров’я: освітянський аспект.
 
Формування  компетентностей особистості засобами випереджаючої освіти для сталого розвитку.
 
Робочі мови – українська, російська, англійська.
 
Форма участі – очна або заочна
 
 
 
Реєстрація учасників конференції - 20 квітня 2017 р. з 9.00 до 10.00 в холі біля актової зали (перший поверх) КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70). Початок пленарного засідання конференції –  10.00. Робота секцій - з 13.00 до 15.00.
 
Також заплановане проведення «круглого столу» «Формування компетентностей особистості засобами випереджаючої освіти для сталого розвитку».
 
Їхати від залізничного вокзалу та автовокзалу трамваєм № 11, маршрутним таксі № 34 (до зупинки вул. Володимира Антоновича); № 73 (до зупинки вул. Громова).
 
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику та надіслані поштою після проведення конференції.
 
Для участі у конференції необхідно до 10 квітня 2017 року надіслати на адресу електронної пошти kafedraviposvitu@gmail.com з поміткою «на конференцію тези» наступні матеріали:
 
  1. заявку на участь у роботі конференції (форма додається);
  2. тези доповіді оформленні у відповідності до вимог оргкомітету;
  3. копію платіжного документу
 
Публікація тез здійснюється при залученні авторських коштів – 35 грн. за 1 (одну) сторінку. Обсяг тез конференції – від 3 до 6 сторінок.
 
Пересилка матеріалів конференції за рахунок учасників. Вартість пересилки поштою матеріалів конференції – 25 грн., «Новою поштою» - 35 грн.
 
Реквізити для перерахунку оргвнеску та оплати за друк тез у збірнику матеріалів конференції: поповнення платіжної картки «Приватбанку» за номером 4149 4978 3895 9494 на ім`я Висоцької Ольги Євгенівни.
 
 
 
Вимоги до оформлення тез доповіді
 
 
 
Обсяг доповіді від 3 до 6 сторінок формату А4
 
Шрифт Times New Roman
 
Розмір 14 пунктів без переносів
 
Міжрядковий інтервал – 1,5
 
Поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.
 
Формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc)
 
Текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки.
 
На першій сторінці у правому верхньому куті – ініціали й прізвище автора. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17,с.5]. Список використаної літератури за необхідності подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.
 
 

Зразок заявки
 
на участь у конференції
 
 
 
Заявка
 
на участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції
 
«Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства»
 
 
 

ПІБ учасника

Науковий ступінь (якщо є)

Вчене звання (якщо є)

Посада

Місце роботи (навчання)

Контактні телефони

Поштова адреса з індексом або номер та адреса «Нової пошти» (якщо необхідна пересилка матеріалів)

Е-mail

Тема доповіді

Номер та назва секції

Форма участі (очна/заочна)

 
 
 
За додатковою інформацією звертатися до
 
організаційного комітету конференції
 
Адреса оргкомітету:
 
49010, м. Дніпро,  вул. Володимира Антоновича70, каб. 205, 313
 
 
 
З питань конференції звертатися до:
 
Висоцька Ольга Євгенівна (тел. 099 44 56 334)
 
Рогова Олена Георгіївна (тел. 067 36 53 138)
 
Лисоколенко Тетяна Володимирівна (тел. 066 31 07 036)
 
 
 
Матеріали подавати за адресою: kafedraviposvitu@gmail.com
 
 
 
Оргкомітет
 
Всеукраїнської наукової конференції
 
«Освітні стратегії розвитку духовної
 
та світоглядної культури особистості
 
 громадянського суспільства»