Вівторок, 16.01.2018

«Круглий стіл» керівників ЗНЗ з вечірньою формою навчання на тему «Атестація навчальних закладів: виклики сьогодення та перспективи змін»

Сьогодні,   освітня галузь поступово рухається в напрямі осучаснення процесу навчання молоді шляхом впровадження нового державного стандарту та нового змісту загальної середньої освіти,   спрямованих на формування компетентностей особистості ХХІ століття. Реформи в освіті визначені українським Законодавством, новою Концепцією розвитку освіти України на період 2015 - 2025 років, Концепцією нової української школи та іншими нормативно – правовими документами.
Успіх життєдіяльності сучасного навчального закладу в умовах реформування освіти   залежить перш за все від модернізації функцій управлінської діяльності керівника навчального закладу з урахуванням     особливостей розвитку освіти в   нашій державі й навіть світового досвіду.
На розв`язання важливих проблем здійснення реформ в освіті зорієнтована курсова перепідготовка керівників шкіл в у діяльності КВНЗ «ДОІППО».
Так, згідно річного плану   КВНЗ «ДОІППО»,   з метою урегулювання питань, пов’язаних із державною атестацією дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 15 березня 2017 року відбулося засідання «круглого столу» керівників загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою формою навчання за темою: «Атестація навчальних закладів: виклики сьогодення та перспективи змін».
Основні положення нового наказу Міністерства освіти і науки України від 01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» досконало і глибоко, з урахуванням багаторічної практики роботи розкрито Надією Петрівною Тумановою, методистом НМЛ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ кафедри освітнього менеджменту.
Розглянуто низку важливих питань щодо функціонування і розвитку навчальних закладів в умовах формування нової української школи. Зокрема, зосереджено увагу керівників шкіл на головних завданнях державної атестації   як основної форми державного контролю за діяльністю навчальних закладів.
Обговорено проблеми, пов’язані з методологією проведення експертизи, ролі місцевих органів управління освітою, батьків, громадськості в управлінні й забезпеченні реалізації державних стандартів новою українською школою.
Зосереджено увагу керівників шкіл на створенні умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в. т. дітей – інвалідів; забезпеченні    якості надання освітніх послуг населенню, якості загальної середньої освіти, інноваційного змісту управлінської діяльності, дієвості внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу.    
Досить важливим в умовах реформ є питання   ролі й місця навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.
Активну участь брали керівники шкіл в обговоренні інновацій в підготовці публічного звіту навчального закладу про свою роботу, а також звіту органу управління освітою – що він зробив для того, щоб заклад успішно працював.
Викликали зацікавленість керівників шкіл зарубіжний досвід експертної роботи у навчальних закладах, зокрема, принцип добровільності школи у проведенні експертного оцінювання різних напрямів організації та здійснення навчального процесу.
Надано практичну допомогу керівникам шкіл у розв’язанні проблем, які виникають в   процесі ліцензування навчального закладу, його змісті, формах і методах проведення
Ліцензування – це підтвердження права школи здійснювати діяльність по наданню послуг для отримання загальної середньої освіти на рівні державних стандартів. Мета ліцензування – встановлення відповідності програми діяльності школи заявленому статусу,   забезпечення захисту прав і законних інтересів держави й замовників цих послуг.
Доречним з цього приводу є висловлювання Н. Роберта Таунсенда «Найважливіша якість хорошого керівника – оберігати своїх працівників: їх час, почуття власної гідності й потенціал кар'єрного зростання»
На часі обговорення і навчання технологіям проведення моніторингу як системиінформаційного забезпечення управління навчальним закладом...
Методист ДОІППО Нехороша М.І.