Четвер, 14.12.2017

Обласний науково-методичний семінар «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес: теорія та практика»

20 вересня 2017 р. у конференц-залі Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації відбувся обласний науково-методичний семінар для координаторів дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів проекту обласного рівня «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».
Мета семінару: підвести підсумки ІІ етапу проекту обласного рівня «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес», визначити основні завдання та напрямки роботи на ІІІ етапі експерименту, обмінятися досвідом щодо засобів впровадження кращих моделей інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, проблем та перспектив подальшої реалізації проекту.
На семінарі виступили: Висоцька О.Є., декан факультету відритої освіти та стажування КВНЗ «ДОІППО», докт. філос. н., доцент, яка представила звіт за ІІ етап дослідно-експериментальної роботи, визначила напрямки діяльності на ІІІ етапі; Кузуб Оксана Михайлівна, директор Марганецької ЗОШ №7 Марганецької міської ради, яка розкрила основні аспекти впровадження моделі школи випереджаючої освіти через систему інтегрування змісту випереджаючої освіти в навчально-виховний процес; Єфремова Людмила Сергіївна, директор КЗ «НВК «ЗНЗ –ДНЗ» №13» Кам’янської міської ради, що познайомила із особливостями інтеграції змісту шкільного навчання на засадах сталого розвитку у практиці роботи вчителів навчально-виховного комплексу; Буря Світлана Петрівна, заступник директора з НВР Синельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради, що окреслила складові теорії, методики та практики інтеграції принципів сталого розвитку в навчально-виховний процес; Будко Галина Володимирівна, заступник директора з НВР КЗ «СЗШ №26» Дніпровської міської ради, яка представила досвід роботи школи з інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес; Андрушко Ірина Анатоліївна, заступник директора з НМР НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. - Академічний ліцей № 15» Кам’янської міської ради та Глинська Наталія Сергіївна, практичний психолог, які визначили роль соціального партнерства у просторі стратегій сталого розвитку; Голік Олена Олексіївна, заступник директора з НВР КЗ «Первомайський НВК» Мар`ївської сільської ради Синельниківського району, що познайомила із стратегією впровадження освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес НВК; Костенко Ірина Павлівна, вихователь ДНЗ №2 «Ластівка» Синельниківської міської ради із виступом: «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку - діємо разом».
 
Рекомендації
Обласного науково-методичного семінару
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес: теорія та практика»
Компетентісний підхід в освіті покликаний подолати прірву між освітою і життям, сприяти свідомому та діяльному буттю дитини, розвитку у неї самосвідомості, самобутності та самодіяльності, виховання природо- та культуровідповідної поведінки, формування у кожної дитини життєвої, соціальної, громадянської, екологічної, комунікативної, інформаційної, полікультурної, здоров’ярозвивальної, самоосвітньої компетентностей, здатності до осмисленого розв’язування внутрішніх та міжособистісних суперечностей, відповідального та критичного розуміння своїх дій, налаштованості на конструктивне спілкування з іншими особистостями. Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині творчо самоутверджуватися у різних сферах життєдіяльності. Інтегроване навчання дає свободу вибору теми, змісту, засобів, які використовуються в організації навчання дітей, допомагає вчителю по новому бачити свій предмет, більш чітко усвідомлювати його співвідношення з іншими науками. Мета уроків, побудованих на інтегрованому змісті - створити передумови для різнобічного розгляду певного предмету, формування системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання, когнітивної гнучкості. Сталий розвиток в школі передбачає також тісний зв’язок між вчителем, повсякденним життям дитини та її родини. Тому важливим у формуванні компетентностей особистості є забезпечення цілісної та ефективної роботи, співпраці школи, родини та суспільства в цілому. Проекти випереджаючої освіти – це перспективний вид освітньої діяльності для забезпечення сталого розвитку.
Враховуючи вищезазначене, рекомендувати експериментальним навчальним закладам:
  • продовжити напрацювання досвіду роботи з формування у дітей дошкільного та шкільного віку, учнівської молоді компетентностей в інтересах сталого розвитку шляхом розробки та апробації системи діяльності навчального закладу з інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес(«наскрізного навчання»)., а також створення розвивального освітнього простору навчального закладу на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку ( за індикаторами ОСР);
  • посилити роль проектної діяльності, тренінгових технологій, методів діяльнісної педагогіки, педагогіки співтовариства, технологій розвитку критичного мислення, інших інноваційних технологій в закладах освіти з метою досягнення конкретних результатів на шляху до сталого розвитку, для чого провести конкурс шкільних учнівських проектів з аспектами ОСР;
  • поширювати та поглиблювати основні напрямки концепції (екологічний, ресурсозберігаючий, соціально-спрямований, економічний), а також практики її реалізації, зокрема, сприяти апробації авторських спецкурсів та програм, інтегрованих дисциплін та уроків, позакласних заходів з аспектами сталого розвитку з урахуванням узагальнених матеріалів за підсумками конкурсу «Сталий розвиток – краще майбутнє для всіх»;
  • продовжувати реалізацію програми неперервної освіти для сталого розвитку в межах курсової підготовки у ДОІППО, участі у семінарах-тренінгах, обласних та всеукраїнських конференціях, семінарах, «круглих столах»;
  • продовжувати дослідження динаміки зміни ціннісних орієнтацій дітей, їхніх батьків та педколективу у напрямку закріплення життєвих звичок, соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку, діагностику ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти учасниками проекту.
Дякуємо всім учасникам за активну роботу!
 
Вкладення:
Скачати цей файл (Висоцька_20.09.17.ppt)Висоцька_20.09.17.ppt1861 kB
Скачати цей файл (Буря.pptx)Буря.pptx4000 kB
Скачати цей файл (Голік.pptx)Голік.pptx15041 kB