Четвер, 14.12.2017

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ

Кафедра створена наказом головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 25.05.2010 №409 і розпочала свою діяльність на базі відділу гуманітарних дисциплін з 1 вересня 2010 року.
Робота кафедри гуманітарної освіти спрямована на підвищення рівня освіченості та професійної компетентності викладачів предметів суспільно-гуманітарного напрямку, ознайомлення з останніми досягненнями педагогічної науки, практичне оволодіння сучасними освітніми методиками і технологіями, вироблення умінь творчо застосовувати інноваційні педагогічні технології з метою реалізації загальноосвітніх навчальних завдань, підготовки педагогів до здійснення профільного навчання. Проведені конференції, семінари, тренінги, практикуми, вебінари націлені на забезпечення сучасного моделювання навчально-виховного процесу, впровадження особистісно зорієнтованого, компетентнісного, комунікативного підходів до навчання, подолання усталених стереотипів щодо ролі вчителя на уроці, вибір педагогом власної освітньої траєкторії та основних компонентів самоосвітньої діяльності.
Пріоритетні напрямки у роботі кафедри:
  • Забезпечувати інноваційну, корекційну, розвивальну, креативну складову професійної майстерності вчителя під час проходження курсів підвищення кваліфікації.
  • Підвищувати рівень викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу шляхом популяризації сучасних освітніх технологій.
  • Реалізовувати впровадження компетентнісного, особистісно зорієнтованого, комунікативного підходів до навчання.
  • Забезпечувати українознавчий аспект у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу, інших навчальних дисциплінах.
  • Сприяти якісному вивченню іноземних мов як засобу підвищення конкурентоздатної особистості, засобу активізації міжкультурного спілкування та співробітництва.
  • Підвищувати якість іншомовної освіти у контексті інтеграції в європейський освітній простір.
  • Ефективно взаємодіяти з методичними кабінетами (службами) і методичними (районними, міськими) об'єднаннями вчителів, зокрема шляхом системного проведення вебінарів для забезпечення інтерактивного взаємозв’язку.
Доскладу кафедри входить навчально-методична лабораторія гуманітарних дисциплін.
 
Склад кафедри