Вівторок, 12.12.2017

ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 grigorova

 

Григорова Марія Олександрівна,
декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників, кандидат  біологічних наук
тел. 056-732-09-14, 056-732-09-13,

 

 

 
 
Головною метою діяльності факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників є оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів як складової, органічної частини системи безперервної освіти педагогів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції в світовий освітній простір у контексті збагачення їх професійних знань, подолання розриву між раніше отриманою ними фаховою підготовкою й новими вимогами до освіти держави й конкретного регіону.
Ця мета реалізується через відповідні пріоритетні напрями:
  • формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
  • підвищення ефективності навчального процесу шляхом його інтенсифікації, інформатизації, застосування інтерактивних форм та методівзростання якості навчального процесу через запровадження різних форм організації курсів підвищення кваліфікації (3-х тижневих; 2-х тижневих; очно-заочних; очно-дистанційних; тематичних; 1-о тижневих на базі навчальних закладів; тренінгів);
  • оновлення навчальних програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • переосмислення завдань освіти (орієнтація на індивідуальний стиль навчання педагогів, здійснення диференційованого підходу з урахуванням категорій та кваліфікації педагогічних працівників);
  • втілення сучасних педагогічних та інформаційних технологій (запровадження мультимедійних проектів для підготовки та підвищення кваліфікації освітян області щодо ефективного використання комп’ютерної, мультимедійної техніки у навчальному процесі);
  • забезпечення комплексної діагностики навчальних досягнень слухачів;
  • стимулювання розвитку мотивації слухачів курсів підвищення кваліфікації до самостійної роботи в контексті розвитку професійних компетенцій, особливо на дистанційному етапі навчання та у міжкурсовий період;
  • продовження практики організації та проведення різнорівневих моніторингів;
  • реалізацію організаційних моделей забезпечення та впровадження дистанційної освіти в регіоні, яка передбачає чітку організацію, координацію дій, професійне планування та ефективний контроль;
  • розробку та адаптацію моделі взаємодії всіх структур та освітніх установ, що забезпечують неперервне підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.
До складу факультету входять: