Вівторок, 12.12.2017

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра природничо-математичної освіти створена з метою поглиблення та постійного оновлення знань вчителів природничо-математичного циклу, трудового навчання та охорони праці в галузі педагогічної освіти, зокрема процесів індивідуалізації та самореалізації, особистісно-розвивального навчання, діяльнісно-особистісного підходу щодо розвитку особистості в освітньому процесі; сприянню науковому та методичному забезпеченню системи післядипломної педагогічної освіти області, підвищенню кваліфікації, здійснюванню на базі освітніх закладів теоретичних та прикладних досліджень у галузі освіти, їх упровадження у практику освітньої системи.
Кафедра природничо-математичної освіти є структурним підрозділом факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Основними завданнями кафедри є:
  • Розробка навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу та трудового навчання, охорони праці; здійснення їх організаційного, методичного та наукового супроводу.
  • Координація організаційно-методичної роботи щодо проведення конкурсів, олімпіад, змагань в навчальних закладах області з дисциплін, що викладаються кафедрою.
  • Надання консультаційних послуг усім категоріям педпрацівників з проблем освіти, форм і методів навчання, інформаційних технологій, дидактичних аспектів навчання.
  • Здійснення науково-теоретичного супроводу міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень), які проводяться на базах навчальних закладів Дніпропетровської області, зокрема – і на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
До складу кафедри входить навчально-методична лабораторія природничих дисциплін.
 
 
Склад кафедри