Вівторок, 12.12.2017

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

На виконання Указу Президента України від 04.07.2005 року за №1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року за №1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти”, від 31.12.2005 року за №1312 “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2006 року за №746 “Про організаційні заходи щодо інституційного розвитку системи зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”, з метою забезпечення координації і взаємодії всіх структурних підрозділів, залучених до підготовки, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти в грудні 2006 року у складі ДОІППО було створено науково-методичну лабораторію моніторингу якості освіти та зовнішнього оцінювання, яка з 2010 року була перейменована у навчально-методичну лабораторію моніторингу якості освіти та зовнішнього оцінювання, а з 11 січня 2015 року реорганізована у навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти.

Пріоритетними завданнями відділу є:

  • вироблення єдиної стратегії, основних напрямів діяльності та механізмів проведення моніторингових досліджень у загальноосвітніх навчальних закладах області;
  • методичне забезпечення моніторингу якості загальної середньої освіти на рівні області;
  • прогнозування тенденцій, змін в освітній галузі для коригування моніторингових досліджень якості шкільної освіти;
  • координація діяльності методичних служб області з питань моніторингових досліджень якості освіти та зовнішнього оцінювання;
  • організація та проведення обласного та локального рівнів моніторингових досліджень якості освіти.

У відповідності до головних завдань відділ проводить свою роботу за діагностичним,  консультативно-методичним, інформаційним, координаційним, просвітницьким та прогностичним напрямами.

 

 
Склад кафедри