Вівторок, 12.12.2017

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 bratan

 

БРАТАНІЧ Борис Володимирович,
декан факультету підготовки та перепідготовки педагогічних працівників, доктор філософських наук, професор
тел. 067-560-08-69,
e-mail: kaf-kor-ped@yandex.ua

 kolombar

 

Коломбарь Валерія Вадимівна,
провідний фахівець
тел. 098-406-91-99,
 
Факультет підготовки та перепідготовки педагогічних працівників є структурним підрозділом Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Головним завданням факультету є:
  • створення цілісної превентивної освіти, спрямованої на збереження та покращення здоров’я дітей та учнівської молоді;
  • інноваційні аспекти виховання здорового способу життя та формування цінності здоров’я на основі розвитку життєвих навичок;
  • моніторування рівня здоров’якомпетентності учнів та здоров’язберігаючих характеристик освітнього середовища;
  • забезпечення підготовки необхідної кількості фахівців з корекційної педагогіки (в першу чергу з числа працівників спеціальних закладів області, які мають середню або вищу освіту і бажають отримати спеціальність з корекційної педагогіки) за сучасними методиками з роботи з дітьми з особливостями у розвитку;
  • організація та здійснення на високому рівні навчальної та науково-методичної роботи з наукових досліджень в області спеціальної корекційної педагогіки, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які ведуть організацію навчання, корекційно-відновлювальні заходи з дітьми;
  • підвищення рівня психолого-педагогічної культури та професійної майстерності педагогічних кадрів, розвиток позитивної мотивації до самоосвіти та самовдосконалення, забезпечення можливостей трансформації досягнень психолого-педагогічної науки в інноваційні форми діяльності освітніх закладів області.
Для забезпечення спеціальних навчальних закладів області спеціалістами з 2008 року робота факультету спрямована на якісну перепідготовку фахівців з корекційної педагогіки, які володітимуть глибокими теоретичними і практичними знаннями, вміннями та навичками, високою професійною кваліфікацією.
За спеціальністю «Корекційна освіта (за нозологіями)» щорічно отримують другу вищу освіту близько 50 осіб.
Організація навчально-виховного процесу та його програмно-методичне забезпечення відповідає вимогам Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.
До складу факультету входять: