Четвер, 14.12.2017

КАФЕДРА КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Кафедру корекційної педагогіки як структурного підрозділу Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти створено у 2007 році.

Кафедра:

  • здійснює навчальну, науково-методичну та виховну роботу щодо охорони прав та інтересів дітей з особливими освітніми потребами, їх супроводу, формуванню новітніх технологій роботи з педагогами, які здійснюють навчання, виховання та корекційно-відновлюючі процеси з таким контингентом дітей, їх батьками;
  • сприяє залученню нових навчально-виховних закладів до експериментальних педагогічних проектів інклюзивного навчання і виховання дітей з особливостями у розвитку;
  • розробила модель школи інклюзивного навчання на базі філіалу кафедри корекційної педагогіки КЗО «Багатопрофільного навчально-реабілітаційного ресурсно-методичного центру корекційної роботи та інклюзивного навчання».

Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної та науково-методичної роботи з наукових досліджень в області спеціальної корекційної педагогіки, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які ведуть організацію навчання, корекційно-відновлюючі заходи з дітьми з особливостями у розвитку.

Організація навчально-виховного процесу та його програмно-методичне забезпечення відповідає вимогам Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Робота кафедри, як випускової, спрямована на якісну підготовку спеціалістів з корекційної педагогіки, які будуть володіти глибокими теоретичними і практичними знаннями, вміннями та навичками, високою професійною кваліфікацією.

До складу кафедри входить навчально-методична лабораторія спеціальної педагогіки.

 
Склад кафедри