Вівторок, 12.12.2017

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра педагогіки та практичної психології заснована 10 листопада 1986 року у числі перших кафедр, що за наказом Міністерства освіти створювалися на базі обласних інститутів удосконалення вчителів.

Головною метою діяльності даного підрозділу є підвищення рівня психолого-педагогічної культури та професійної майстерності педагогічних кадрів, розвиток позитивної мотивації до самоосвіти та самовдосконалення, забезпечення можливостей трансформації досягнень психолого-педагогічної науки в інноваційні форми діяльності освітніх закладів області.

У своїй роботі викладачі кафедри використовують сучасні педагогічні технології: проблемні методи та інтерактивні техніки навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації, можливості дистанційної освіти, консультування тощо.

На основі досліджень співробітниками кафедри захищаються кандидатські дисертації, підготовлюються фахові статті, рекомендації, посібники.

Кафедра постійно проводить науково-практичні конференції, семінари, викладачі виступають з доповідями на засіданнях творчих груп, методичних об’єднань, «круглих столів» з актуальних питань психолого-педагогічної науки та практики діяльності освітніх закладів.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з НДІ психології України, Педагогічним університетом ім. Драгоманова, Дніпропетровським національним університетом, Міжнародною організацією «Корпус миру», Міжнародною асоціацією вальдорфських шкіл (Німеччина), Міжнародною організацією «ЕСРАT» з проблем реабілітації дітей, що зазнали насилля та сексуальної експлуатації.

 

 
Склад кафедри