Вівторок, 12.12.2017

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Кафедра філософії освіти є організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом факультету відкритої освіти та стажування Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • Науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників з фундаментальних питань, визначених «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки».
  • Філософсько-освітні проблеми модернізації сучасної освіти, медіаграмотності та медіакультури.
  • Подальший розвиток соціального партнерства на виклики сучасних соціокультурних контекстів як напрямок державно-громадського управління освітньою сферою.
  • Формування духовності особистості засобами культурознавства, українознавства та курсів духовно-морального спрямування.
 
Склад кафедри