Четвер, 14.12.2017

КАФЕДРА ВИХОВАННЯ ТА КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я

Поштовхом до відкриття кафедри виховання та культури здоров’я стала демографічна ситуація регіону та виявлений незадовільний стан здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку. Кафедра основою своєї діяльності визначає розробку системи збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей в умовах навчальних закладів різного типу та рівнів акредитації.

Основними пріоритетними напрямками роботи кафедри є:

  • створення цілісної превентивної освіти, спрямованої на збереження та покращення здоров’я дітей та учнівської молоді;
  • неперервність і наступність у формуванні здоров’я підростаючого покоління через викладання предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура» та впровадження превентивних проектів;
  • інноваційні аспекти виховання здорового способу життя та формування цінності здоров’я на основі розвитку життєвих навичок;
  • моніторування рівня здоров’якомпетентності учнів та здоров’язберігаючих характеристик освітнього середовища;
  • залучення шкіл культури здоров’я до Всеукраїнського експерименту за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Основне завдання кафедри – впровадження неперервної здоров’язберігаючої освіти в навчальні заклади області шляхом:

  • створення освітнього середовища, сприятливого для здоров’я, навчання, успіху;
  • впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій навчання здоров’ю на основі розвитку життєвих навичок;
  • перетворення кожного навчального закладу області в школу культури здоров’я.

До складу кафедри входить навчально-методична лабораторія виховних технологій.

 
Склад кафедри