Вівторок, 12.12.2017

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ

У 2002 році було створено науково-методичний відділ креативної освіти та координації методичної роботи, а у 2016 році відділ перейменовано на «Навчально-методичний відділ організації неперервного навчання керівних кадрів» Основними завданнями НМВ є:
  • організаційне, методичне, наукове забезпечення функціонування інноваційної системи неперервного навчання керівників методичних служб, методистів, директорів шкіл та їх заступників;
  • удосконалення інтегрованої системи неперервної освіти щодо підготовки високопрофесійного, компетентного керівника навчального закладу, здатного до реалізації державної освітньої політики в умовах інноваційних змін;
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи керівних кадрів, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • трансформація та впровадження сучасних наукових ідей і технологій у педагогічну практику методичних служб, керівників навчальних закладів, педагогічних колективів;
  • надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань теорії і практики управління в освіті, науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
  • організаційне забезпечення експертизи методичних матеріалів, представлених для присвоєння (підтвердження) звання «Вчитель-методист».
Сайт відділу: http://kreativ-metodrobota.dnepredu.com
 
Склад кафедри