Четвер, 17.08.2017

Фізична культура, основи здоров'я та превентивні проекти

Загальні методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня 2015 року

Перегляди: 982
01122015 2Рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» розроблені відповідно до Плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2010 року №2154 (із змінами), а також відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 21 жовтня 2015 року №14-15/59 від 21.10.2015.
Мета акції – привернути увагу громадськості до проблеми насильства в сім’ї щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, рівних прав чоловіків та жінок, а також збільшити розуміння та обізнаність про проблему насильства та шляхи її вирішення, сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в українському суспільстві взагалі, освітній сфері зокрема.
Основні завдання акції:

Детальніше...

Обласна Інтернет-нарада «Основи здоров’я у 1-9 класах та впровадження превентивних проектів у 2015 році»

Перегляди: 485
03032015 2
 
У січні-березні 2015 року Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводиться обласна Інтернет-нарада за темою «Основи здоров’я у 1-9 класах та впровадження превентивних проектів у 2015 році» для методистів управлінь/відділів освіти області та відповідальних за впровадження превентивних проектів. З матеріалами Інтернет-наради та нормативною базою можна ознайомитись у вкладеннях.

Методичні рекомендації з викладання предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах 2014-2015 навчального року

Перегляди: 4194
Одними із головних завдань навчального предмета «Основи здоров’я» є виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я. За своїм призначенням, змістом і методами навчання він суттєво відмінний від інших предметів. Його особливості визначаються:
  • необхідністю впливати на свідомість і поведінку учнів. Ця теза ґрунтується на визнанні того, що якість життя людини, її здоров’я, безпека і благополуччя найбільше залежать від її поведінки та способу життя;
  • навчально-виховні впливи слід спрямовувати на формування у дітей позитивних цінностей, знань, ставлень, умінь і навичок, які зменшать ризик виникнення поведінкових проблем і підвищать їх особистісний потенціал для гармонійного розвитку та життєвого успіху;
  • для посилення мотивації та ефективності навчання необхідно послідовно впливати на шкільну політику і створювати сприятливе здровя’язберігаюче середовище.
На вивчення предмета «Основи здоров’я», відповідно до Наказу МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року» у всіх типах закладівпередбачено у 5-7 класах – 1 години на тиждень; у 8-9 класах – 0,5 години на тиждень.

Детальніше...

Методичні рекомендації: Стратегічні напрямки здоров’язбереження в навчальних закладах Дніпропетровщини

Перегляди: 2722
 
Одним із найголовніших завдань сучасної української школи є формування і збереження здоров'я дітей та учнівської молоді, а також здійснення всього комплексу освітніх заходів на основі виховання пріоритету цінності людського життя, забезпечення безпеки життєдіяльності у щоденному житті та в екстремальних ситуаціях кожної дитини. Актуальність цієї проблеми обумовлена низькими показниками здоров’я підростаючого покоління, поглибленням демографічної кризи, що негативно впливає і на соціально-економічний розвиток та науково-технічний прогрес нашого суспільства, невисоким рівнем культури здоров’я у суспільстві взагалі, наявністю великої кількості ризиків для життєдіяльності дітей та молоді зокрема.
Серед причин, що визначають низький рівень здоров'я населення України, і, в першу чергу, дітей, підлітків і молоді, це – відсутність пріоритету турботи про своє здоров'я та високого рівня культури здоров'я, несформованість у підростаючого покоління вмінь та навичок, необхідних для збереження здоров’я, а також санітарно-гігієнічне неуцтво та низький рівень духовного розвитку.

Детальніше...

«Основи здоров’я» (діючі рекомендації МОН України у 2014-2015 н.р.)

Перегляди: 641
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2014-2015 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 – 9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.
На вивчення предмета «Основи здоров’я», відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, передбачено:
  • у 5-7 класах – 1 години на тиждень;
  • у 8-9 класах – 0,5 години на тиждень.
У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах передбачено 0,5 години на тиждень.
Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіатив­ної частини навчального плану. У такому разі вчитель використовує чинну програму, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Додані навчальні години доцільно використовувати на виконання практичних робіт.

Детальніше...