Четвер, 14.12.2017

Фізична культура, основи здоров'я та превентивні проекти

Діяльність проекту «Консультування з ВІЛ/СНІД та підтримка інституцій» протягом 2016 року: Профілактика ВІЛ у навчальних закладах

У 2016 році три інтерактивні профілактичні інструменти («Маршрут Безпеки», «Профілактика ВІЛ на робочих місцях у навчальних закладах» та «Чесна Гра») було успішно впроваджено у фокусних регіонах Проекту «Консультування з ВІЛ та підтримка інституцій» – Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Дніпропетровській області проводилась робота за всіма трьома інструментами, в той час як у Запоріжжі було впроваджено два з них: «Маршрут Безпеки» та «Профілактика ВІЛ на робочих місцях у навчальних закладах».
«Маршрут Безпеки»
«Маршрут Безпеки» (МБ) – це інтерактивний профілактичний інструмент, розроблений  Федеральною агенцією з медичної просвіти (BZgA) у співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Інструмент почав впроваджуватись з 1994 року в рамках Національної інформаційної профілактичної кампанії Уряду Німеччини. У 2010-2012 роках «Маршрут Безпеки» був адаптований до українського контексту та став важливою частиною Всеукраїнської Інформаційної Кампанії «Не Дай СНІДу Шанс!»
Цей інструмент фокусується на питаннях репродуктивного здоров’я та профілактики ВІЛ серед молоді. Головною метою «Маршруту Безпеки» є підвищення обізнаності щодо репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ та ІПСШ, а також пропагування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. Зараз «Маршрут Безпеки» активно використовується як інтерактивний інструмент під час занять у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської (221 ЗНЗ) та Запорізької (197 ЗНЗ) областей.
Зазвичай «Маршрут Безпеки» проводиться  один раз на рік  для кожного класу старшої школи. Це означає, що в середньому МБ проходить щонайменше тричі протягом шкільної чверті.  Первинну цільову групу даного інструменту складають підлітки 14-18 років, але завдяки актуальним темам та інноваційним підходам, які довели свою ефективність, цей інструмент також активно використовується для навчання педагогічних працівників та батьків дітей, що навчаються у ЗНЗ.
«Чесна Гра»
«Чесна Гра»  (ЧГ) -  це інтерактивний профілактичний освітній інструмент, який базується на найкращих практиках сучасних програм спортивної освіти. В Україні цю програму було адаптовано у кооперації  Проекту «Консультування з ВІЛ/СНІД та підтримка інституцій» з Міністерством молоді та спорту України.
Головною метою «Чесної Гри» є  розвиток життєвих навичок та профілактика ВІЛ/СНІД серед молоді шляхом інтерактивних спортивних ігор та змагань з елементами футболу.  Інструмент «Чесна Гра» поєднує дві різних складові: «Чесна Гра – Перша Ліга» (спрямована на дітей 12-14 років) та «Чесна Гра  - Вища Ліга» (спрямована на дітей 15-17 років).
«Чесна Гра» адаптована до шкільної програми та активно використовується школами у фокусних регіонах з метою охоплення тем здорового способу життя, профілактики ВІЛ, розвитку лідерських навичок та командного духу.  ЧГ впроваджується лише у Дніпропетровській області (294 школи) на уроках фізичного виховання двічі на рік, та покриває аудиторію школярів 5-9 навчальних класів.
«Профілактика ВІЛ на робочих місцях у навчальних закладах»
Досвід впровадження Чесної Гри та Маршруту Безпеки у школах продемонстрував надзвичайну важливість підвищення обізнаності щодо ВІЛ/СНІДу та його профілактики, так само як і пропагування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Виходячи з цього було розроблено навчальний посібник  з профілактики ВІЛ/СНІД на робочих місцях у навчальних закладах для вчителів ЗНЗ. Посібник охоплює такі теми як: загальні знання про ВІЛ/СНІД, толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, права людини, законодавча база про охорону робочих відносин, здоров’я, цивільні та кримінальні провадження, що стосуються захисту прав ВІЛ-позитивних людей.
Дніпропетровська область
Робота проекту у Дніпропетровській області принесла значні результати та зробила вагомий внесок у розвиток потенціалу державних партнерів у регіоні. Позитивний вплив впровадження трьох інтерактивних освітніх інструментів (МБ, ЧГ, ПРМ) було високо оцінено Дніпропетровським обласним департаментом освіти. Так, відповідно до Меморандуму про співпрацю, було заплановано охопити  навчальними інструментами проекту 220 загальноосвітніх навчальних закладів області. Однак завдяки популярності  освітніх  інструментів серед  учнів  та педагогічного персоналу, їх охоплення було поширено на 513 з 961 навчальних закладів Дніпропетровської області.
Починаючи з 2015 року було проведено ряд тренінгів для майбутніх тренерів (педагогічного персоналу). Відповідно до звітів, отриманих з навчальних закладів від натренованих тренерів, протягом 2016 року в Дніпропетровській області  тренінги з трьох освітніх інструментів пройшли стільки учасників:
  • Маршрут Безпеки – 2063 учнів, 60 батьків, 285 вчителів;
  • Чесна Гра – 1737 дітей (з них 1485 дітей пройшли повний курс);
  • Профілактика ВІЛ на робочих місцях – 4049 вчителів.
Також варто зазначити, що активності Проекту у Дніпропетровській області будуть поширені не лише на школи, але і на професійно-технічні навчальні заклади області за офіційним запитом державних партнерів. Так, у 2016 році активностями проекту було покрито 20 ПТНЗ, та очікується залучити до роботи з інструментами Проекту ще 35 професійно-технічних навчальних закладів області у 2017 році.
Запорізька область
 
Проект почав працювати у Запорізькій області у 2016 році після підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю з  Департаментом освіти і науки Запорізької ОДА. Два інтерактивні освітні інструменти – «Профілактика ВІЛ на робочих місцях у навчальних закладах» та «Маршрут Безпеки» наразі впроваджуються в області. Робота Проекту у Запорізькій області продовжує слідувати успішному прикладу Дніпропетровської області.
З початку 2016 року 274 навчальних заклади були залучені до роботи з навчальними інструментами Проекту. Відповідно до звітів, отриманих з навчальних закладів від натренованих тренерів, протягом 2016 року в Запорізькій області  тренінги з двох освітніх інструментів  (ПРМ, МБ) пройшли стільки учасників :
  • Маршрут Безпеки- 1461 учнів, 182 вчителів, 75 батьків
  • Профілактика ВІЛ на робочих  місцях - 1443 вчителів
Партнери проекту з Запорізької обласної державної адміністрації заохочували залучення до проведення освітніх заходів Проекту також у професійно-технічних навчальних закладів області, тож у 2017 році очікується початок роботи  в ПТНЗ Запорізької області.
В цілому в двох фокусних регіонах проекту – Дніпропетровській та Запорізькій областях з 2015 року було протреновано 9876 дітей (5229 за програмою «Маршрут Безпеки» та 4647 за програмою «Чесна Гра») та 6576 вчителів (5796 за програмою «Профілактика ВІЛ на робочих місцях у начальних закладах» та 780 за програмою «Маршрут Безпеки») у навчальних закладах обох областей.
Відповідно до цілей Проекту було заплановано залучити до роботи з освітніми інструментами 600 шкіл у фокусних регіонах. Наразі завдяки високій ефективності та співпраці з регіональними партнерами, до тренінгів  з МБ, ЧГ та ПРМ залучено 787 навчальних закладів,тобто показник виконано на 131%.
Під час проведення тренінгів учасники освітніх заходів заповнюють до- та післятренінгові анкети. Відповідно до аналізу анкет, що були надіслані до офісу Проекту найбільш активними навчальними  закладами після проведення  програм «Маршрут Безпеки та «Чесна Гра», у 2016 році рівень знань щодо ВІЛ/СНІД  серед учнів після тренінгу зріс на 20% порівняно з до-тренінговим (з в середньому  64% до 84% правильних відповідей відповідно). Крім того, аналіз показав, що рівень толерантного ставлення також зріс після проведення тренінгових заходів  -  в середньому з 67% до 86% толерантних відповідей відповідно.
Також після проведення тренінгових заходів  Проекту було виявлено, що вчителі, які пройшли тренінги  за програмами «Маршрут Безпеки» та «Чесна Гра», показують більш толерантне ставлення  до ВІЛ-позитивних людей.  Так,  до тренінгу було 32% вчителів, які толерантно відповіли на всі твердження, що вказують на ставлення до ВІЛ-позитивних людей, в той час як після проходження тренінгів таких було вже 69%.
Зворотній зв’язок від вчителів, які брали участь у тренінгах  також вказує на те, що толерантність до ВІЛ-позитивних людей є однією найбільш цікавих тем для працівників навчальних закладів. Ось кілька цитат: "Велика подяка за організацію і зміст тренінгу, завдяки новим знанням я змінила власне ставлення до ВІЛ-інфікованих","Завдяки тренінгам зможу надавати допомогу своїм близьким та друзям","Вся отримана інформація є дуже цінною та буде використана в моїй роботі. Інформаційні та інтерактивні вправи будуть корисні для моїх колег, учнів та їх батьків".
Тренінгові кабінети
Серед найбільш активних навчальних закладів Дніпропетровської області спільно з  проектом «Ініціативи інфраструктурної програми для України» у 2016 році в Дніпропетровській області було облаштовано 40 сучасних тренінгових кабінетів (30 тренінгових кабінетів за кошти Проекту «Ініціативи інфраструктурної програми для України», 10 тренінгових кабінетів за кошти проекту «Консультування з ВІЛ/СНІД та підтримка інституцій»).  Метою вищезазначених проектів є підвищення толерантності в суспільстві до внутрішньо переміщених осіб та/або людей, які живуть з ВІЛ. Виходячи з цього, толерантність є точкою перетину діяльності двох проектів, було прийнято рішення об’єднати зусилля для підвищення компетентності  та розвитку потенціалу навчальних закладів, де буде організовано тренінги, в тому числі з толерантного ставлення до вразливих груп.
 Відкриті тренінгові кабінети суттєво впливають на підвищення спроможності навчальних закладів як у матеріальному плані (технічне обладнання) так і в плані набутих навиків педагогічного персоналу. Таким чином відремонтовані та облаштовані тренінгові кабінети забезпечують доступність спеціально призначеного місця для впровадження різноманітних освітніх та психосоціальних активностей, які мають на меті профілактику ВІЛ/СНІД, пропагування здорового способу життя, інтеграцію соціально вразливих груп, в тому числі ВПО, ЛЖВ тощо. Тобто навчальні заклади набувають можливість долучатися до нових активностей не лише з метою освіти, але і для того, щоб підтримувати соціальний прогрес у місцевих громадах. Тренінгові заходи вже проводяться з педагогічним персоналом, учнями та їх батьками за використання методології та технічної бази, наданої Проектом. Значна підтримка Міністерства освіти та науки, а також регіональних департаментів освіти теж робить значний внесок у впровадження тренінгових методик у фокусних регіонах.