Вівторок, 12.12.2017

Інформатика

Метод проектів у сучасних освітніх технологіях

11022015 1С. І. Афіцький,м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
Одним зі способів залучення учнів до активної підготовки до уроку є метод проектів. Його актуальність у наші дні зумовлена насамперед необхідністю розуміти зміст і призначення своєї роботи, самостійно ставити професійні цілі й задачі, продумувати засоби їх здійснення і багато чого іншого, що належить до змісту проекту. Сьогодні метод проектів дедалі частіше розглядають як систему навчання, за якої учні набувають знань і умінь у процесі планування і виконання поступово ускладнених практичних завдань — проектів.
Метод проектів — це спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка має завершитися реальним, відповідно оформленим практичним результатом.