Вівторок, 12.12.2017

Інформатика

Робота з таблицями та зображеннями у текстових документах

11022015 3В. М. Апанасенко, М. В. Захарова, м. Кіровоград
Мета: сформувати навички створювати таблиці; ознайомити з призначеннями таблиць і можливостями подання даних у табличному вигляді, правилами роботи з графічними об’єктами, призначенням редактора формул.
Тип уроку: формування і закріплення вмінь та навичок.
Обладнання: картки із завданнями для виконання; папка Фото з фотографіями вчених, текстовий файл Зразок.docx; тестова оболонка MyTest та файл із тестовими завданнями; картки-капелюшки для проведення рефлексії.