Вівторок, 12.12.2017

Інформатика

Особливості типології уроків інформатики

11022015 4Т. О. Шевченко,м. Суми
Урок здавна був об’єктом класифікації, але остаточно цю проблему не розв’язано, і в педагогіці
єдина типологія уроків відсутня.
Будь-який урок має свій зміст і свою структуру. Загальна дидактична структура уроку характеризується такими компонентами: 1) актуалізація попередніх знань і способів дій; 2) формування нових знань і способів дій; 3) застосування знань, тобто формування вмінь.