Вівторок, 21.11.2017

Математика

Перелік нормативних актів для забезпечення викладання математики у 2014-2015 навчальному році

У процесі викладання математики слід керуватися такими нормативними документами:

Закон України «Про освіту».

Закон України «Про середню загальну освіту».

Національна доктрина розвитку освіти.

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»).

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013).

План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №686-р.).

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392).

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 №584 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 №116. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за №279/20592).

Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2012 №552. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за №819/21131).

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 №1423. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за №44/2257620).

Положення про класи з поглибленням вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312).

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304).

Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996).

Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.12.2013 № 1689) (додаток 7).

Про безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72).

Про начальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303).

Про організацію начально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі (лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343).

Про затвердження Типових начальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2013/2014 навчальний рік (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.03.2014 № 1/10-943).

Про організацію начально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі (лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 № 1/9-368).

Методичні рекомендації щодо організації начально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61).

Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423).

Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 918).

Про проведення фінального етапу ХVІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені М.Й.Ядренка (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 1/10-1648).

Про результати Всеукраїнських учнівських турнірів (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2014 № 710).

Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820).

Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 № 1/9-493).

Щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.2014 № 1/9-433).