Вівторок, 12.12.2017

Математика

Математика: поради до ЗНО-2015

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1121 від 01.10.2014 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».
Звертаємо увагу на те, що завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників:
  • будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
  • виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
  • виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
  • будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;
  • розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, розв’язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їхніх систем;
  • знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні властивості;
  • знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми );
  • розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірність випадкових подій;
  • аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших формах.