Вівторок, 12.12.2017

Початкова освіта

Порядок приймання дітей до першого класу

Перегляди: 784
20022015 1
 
 
Готуючись до наступного навчального року, Міністерство освіти і науки України надає роз’яснення щодо порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів, які визначаються листом від 14.02.2015 № 1/9-71 (див. у вкладенні).

Науково-педагогічний проект "Росток"

Перегляди: 617

12122014 9                            

 

 

                                     Науково-педагогічний проект "Росток"

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

Перегляди: 1159
Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувається в процесі контролю, структурними компонентами якого є перевірка та оцінювання результатів навчальної діяльності.

Детальніше...

Підготовка вчителя початкових класів до формування ключових компетентностей в учнів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. Особливості роботи в 2-му класі

Перегляди: 16088
12122014 6Конфуцій говорив:
 Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю — я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, стаю майстром.
 
Одним із шляхів оновлення змісту освіти та узгодження його з потребами сучасності є орієнтація навчально-виховного процесу на набуття ключових компетентностей та створення ефективних механізмів їх запровадження.
Початкова ланка освіти – фундамент шкільного навчання, адже саме тут закладається основа для формування особистості майбутнього громадянина.
Вона покликана забезпечити подальше становлення і різнобічний розвиток особистості дитини, цілеспрямовано виявляти й розвивати її здібності в різних видах діяльності, створити умови для повноцінного засвоєння базового рівня освіти й уміння вчитись.

Детальніше...

Новий державний стандарт: проблема наступності між дошкільною, початковою та середньою ланками освіти

Перегляди: 7588
12122014 5Школа не повинна вносити різкого
перелому в життя дитини. 
Нехай, ставши учнем, дитина продовжує
робити сьогодні те, що робила вчора.
Нехай нове з'являється в її житті поступово
і не збентежує лавиною переживань.
В.О. Сухомлинський
 
Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв’язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення наступності між суміжними ланками освіти. У відповідності з чинним законодавством та нормативно-правовими документами саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти, яка певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання й виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти.

Детальніше...