Субота, 03.02.2018

Виховна робота

Крок до майстерності

Перегляди: 438
Професія педагога – професія творча. Саме від рівня інтелектуального потенціалу вчителя, його вміння творчо мислити і втілювати свої задуми у життя залежить кінцевий результат. Отже, чим вищою є креативність учителя, тим більше шансів для розвитку творчого потенціалу в учнів. До речі, вчитель сьогодні має можливість не лише ознайомитися з природою та специфікою процесу креативності, а й підняти цей рівень у себе, навчитися розвивати креативність у своїх вчинках.
Сьогодні інноваційні технології торкнулися не лише класно-урочної системи навчання, але й педрад працівників школи. Педагогічна рада – невід’ємна складова планування навчально-пізнавальної діяльності. Адже вона належать до активних форм навчання й розвитку і дають більш високий результат.

Детальніше...

Методичні рекомендації щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року

Перегляди: 565
На виконання розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації  від 05.04.2016 №Р -144/0/3/-16 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року», регіональної Програми оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області на 2014-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27.12.2013  № 507-23/VI (зі змінами), відповідно до Указу Президента України від 03.12.2015 №657 «Про відзначення 25-річниці незалежності України», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015  № 1379 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів,  з метою якісної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії у 2016 році», листа  Міністерства освіти і науки України від 24.03.2016 №1/3-148 «Про відзначення 25-річниці незалежності України», наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 11.05.16 №351/0/212-16 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року», навчально-методична лабораторія виховних технологій кафедри виховання та культури здоров’я КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» надсилає методичні рекомендації щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року у навчальних закладах Дніпропетровської області
Додаток на 10 арк.
Перший проректор: В.Г.ДОЛГОПОЛИЙ
Шабаєва Л.М.
(056) 732-4754

Підприємливість як складова реформування освіти в Україні

Перегляди: 772
Участь керівників гуртків позашкільних навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань викладання предметів художньо-естетичного циклу в обласному навчальному тренінгу «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю» відбувається в рамках проекту «Шкільна академія підприємництва - 3» співфінансованого Програмою польської допомоги з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2015 році.
03 листопада 2015 року з метою реалізації польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва - 3» відбувся навчальний тренінг для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань викладання предметів художньо-естетичного циклу. Освітяни Дніпропетровщини з 2014 року є учасниками польсько-українського проекту «Уроки з підприємницьким тлом», що спрямований на підтримку суспільно-економічного сталого розвитку країни через систему заходів, які мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації шляхом запровадження елементів підприємницької освіти у навчальних закладах. Проект надзвичайно необхідний українській освіті, оскільки дає можливість формувати підприємницьку компетентність в учнів не тільки на уроках економіки, а й у рамках вивчення інших дисциплін. Захід проводили Олена Яшина, Людмила Шабаєва – тренери проекту з Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, які координують науково-методичний супровід навчання та Бойко Ірина – тренер проекту з науково-методичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.
Під час навчального тренінгу розгядалися такі питання:
  • презентація проекту «Шкільна академія підприємництва - 3», а саме: історія, компоненти, етапи впровадження, результати та перспективи;
  • компетентнісний підхід у навчанні як основа реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
  • формування підприємницької компетентності в умовах сучасної освіти, підприємницька компетентність як основа конкурентоздатності сучасної особистості;
  • презентація навчального посібника «Уроки з підприємницьким тлом» та моделювання конспектів уроків;
  • розвиток рис підприємливості та ініціативності через використання активних методів навчання, придатних до розробки конспектів уроків з підприємницьким тлом;
  • запровадження елементів підприємницької освіти впозашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області.
Для забезпечення ефективності навчального тренінгу тренери використовували інтерактивні методи, що зосереджуються на вміннях критичного мислення, аналізу, оцінювання й узагальнення фактів; методи, що сприяють формуванню відповідальності, проведенню й оцінюванню вибору, а також прийняттю рішень з повним усвідомленням наслідків; методи, що розвивають уяву, ґрунтуються на емоціях і переживаннях учня, а також створюють нагоду до дії. Учасники тренінгу отримали необхідний для професійного розвитку дидактичний інструментарій. Тренерами визначено напрями подальшої роботи над конспектами занять, а саме – час розробки, апробації та їх підготовку до публікації.
Підводячи підсумки тренінгу, учасники заходу відмітили, що використання уроків «з підприємницьким тлом» – це шлях до забезпечення якісної освіти учнів.
Людмила Шабаєва – завідувач НМВ,
Олена Яшина – методист
кафедри освітнього менеджменту

Програма гуртка «Юний стрілець»

Перегляди: 1347
20062015 4Законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Концепцією позашкільної освіти і виховання визначено, що метою навчально-виховної діяльності навчальних закладів всіх рівнів є: виховання і розвиток творчого потенціалу та соціальної активності особистості, формування системи гуманістичних цінностей, де цінність людини, громадянина визначається як провідна.
Гурток «Юний стрілець» є однією із складових військово-патріотичного виховання, оборонно-масової роботи і підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України. Виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим та формування почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях – головне завдання програми гуртка «Юний стрілець»
Метою програми є: формування в учнів почуття патріотизму; мотивація до збереження здоров’я та фізичного розвитку; свідоме ставлення до особистої та громадської безпеки; розвиток рухових здібностей та морально-вольових якостей; заохочення школярів і розвиток стійкого інтересу до систематичних занять стрілецьким спортом; уміння якісно та влучно вести практичний вогонь зі зброї; виховання поваги до стрілецької зброї, її збереження.

Програма гуртка «Влучний стрілець»

Перегляди: 2322
20062015 3Законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Концепцією позашкільної освіти і виховання визначено, що метою навчально-виховної діяльності навчальних закладів всіх рівнів є: виховання і розвиток творчого потенціалу та соціальної активності особистості, формування системи гуманістичних цінностей, де цінність людини, громадянина визначається як провідна.
Гурток «Влучний стрілець» є однією із складових військово-патріотичного виховання, спортивної та оборонно-масової роботи. Головне завдання програми гуртка «Влучний стрілець» є виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим та формування почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях.
Метою програми є: формування в учнів почуття патріотизму; мотивація до збереження здоров’я та фізичного розвитку; свідоме ставлення до особистої та громадської безпеки; розвиток рухових здібностей та морально-вольових якостей; заохочення школярів і розвиток стійкого інтересу до систематичних занять стрілецьким спортом; уміння якісно та влучно вести практичний вогонь з пневматичної зброї; виховання поваги до стрілецької зброї.

Сімейні цінності

Перегляди: 796

20062015 2Людмила Шабаєва.

Давно хотіла приділити увагу актуальній, на мій погляд, темі: «Сімейні цінності, на яких будується міцна та щаслива сім'я. Проблеми сучасної сім'ї». Ця тема останнім часом настільки хвилює багатьох моїх колег, слухачів курсів, що я не могла не підняти її на сторінках нашої освітянської газети «Джерело». З вересня 2015 року наша область бере участь у Всеукраїнському експерименті «Сімейні цінності», в інституті проходять тренінги для педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи «Щаслива родина», читаються лекції «Сім’я як особистісна цінність», «Родина починається з «я». Значення сім’ї для кожного чоловіка та кожної жінки неоціненне. Щастя в руках кожного з нас. І вирішальну роль у цьому відіграє сім’я. Хочу запросити вас, шановні колеги, переглянути сторінки з історії української родини, почути поклик наших предків.
Про історію української родини написано вкрай мало. Сім’я виникла в часи родового ладу як груповий союз. У ній усі чоловіки та жінки двох шлюбних родів були потенційними подружжями. Груповий (дуально-родовий) шлюб санкціонував свояцькі стосунки між родами, але не між партнерами. Будь-які статеві зв’язки всередині роду були суворо заборонені (екзогамні – заборонні зв’язки). Чоловік та дружина жили окремо, оскільки кожен із них належав до різних господарсько-побутових (родових) об’єднань. На той час чоловік був потрібен як фізична сила та як продовжувач роду. Діти належали до роду матері, яким вона і керувала. Це був час існування материнського роду (матріархат), що мав місце в історії всіх народів.

Детальніше...