Вівторок, 12.12.2017

Виховна робота

Методичні рекомендації з питань виховної роботи в області

Перегляди: 1413
Філософія й методологія освіти виконують важливу роль у справі формування свідомості молодого покоління. Та для різнобічного й гармонійного розвитку зростаючої особистості треба, щоб освітній процес будувався не тільки на науковому осмисленні дійсності, а й на духовних, моральних і культурних цінностях українського народу й усього людства. Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність.
Як показує дійсність, важкий час змін у системі освіти продовжується. Треба зазначити, що за останні роки проблеми виховання підростаючого покоління зазнали складних змін – то вони вдавалися до забуття, то, зусиллями педагогів і суспільства, стали нарешті відроджуватися. Унікальні дослідження, праці відомих учених, педагогів, психологів, соціологів, філософів, створення наукових шкіл, моделей освітнього процесу, різноманітних педагогічних практик у навчальних закладах всіх типів і видів зажадалися виховання.

Детальніше...

Духовно-культурні та сімейні цінності в системі виховання: філософський аспект

Перегляди: 748
Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджувальна роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобами розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей –совісті, людяності, патріотизму, творчої ініціативи, почуття громадянської і власної гідності [7. С. 5-6].
Стан духовної культури і моралі суспільства, як у світі, так і в Україні, викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становлять глобальну соціальну проблему. Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ призводять до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок – «втеча молоді від реальної дійсності»в алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп’ютерне середовище.

Детальніше...

Обласна науково-практична конференція «Міжнародна співпраця освітніх закладів як напрям інноваційного розвитку учасників навчально-виховного процесу»

Перегляди: 744
9 грудня 2014 року згідно плану роботи інстититуту кафедрою педагогіки і психологіїспільно з кафедрою управління загальноосвітніми навчальними закладамиДОІППО на базі Перещепинського професійного ліцею Новомосковського району відбулась обласна науково-практична конференція «Міжнародна співпраця освітніх закладів як напрям інноваційного розвитку учасників навчально-виховного процесу».
До участі були залучені учасники українсько-польських проектів «Уроки з підприємницьким тлом» та «Шкільна академія підприємництва»: директори, психологи, вчителі економіки, вчителі образотворчого мистецтва та керівники гуртків загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних освітніх закладів Дніпропетровщини.
Конференція польсько-українських інноваційних проектів проходила в рамках Програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Детальніше...

Обласний семінар-практикум «Сімейні цінності»

Перегляди: 475
12122014 1З 8 по 10 жовтня 2014 року на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проходив обласний семінар-практикум «Сімейні цінності», метою якого було: сприяння продуктивності і якості роботи класних керівників, психологів, соціальних педагогів, вчителів для організації сімейного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах; створення духовно-моральної основи, що базується на усвідомленні, прагненні людини проживати радісне і щасливе життя, ефективно розвиватися в парі й у сім’ї, взаємодіючи при цьому з дітьми, батьками, родом; знайомство з мотивами і принципами створення сім’ї, побудованими на природній системі цінностей людини, які дозволять ще у дошлюбний період закласти надійний фундамент сім’ї.

Формування комунікативної компетентності у громадянському вихованні особистості

Перегляди: 2065
На сьогодні у системі української освіти існує актуальна проблема громадянської освіти та виховання, яка заслуговує на пильну увагу як з боку освітян, так і всього суспільства. Про важливість цієї проблеми свідчить велика кількість нормативно-правових актів, присвячених саме громадянській освіти та вихованню в Україні. Серед них можна назвати Закон України «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки, проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні та інші.
Відповідно до проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні метою громадянської освіти є формування особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі у житті суспільства.

Детальніше...