Вівторок, 21.11.2017

Виховна робота

Програма гуртка «Влучний стрілець»

20062015 3Законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Концепцією позашкільної освіти і виховання визначено, що метою навчально-виховної діяльності навчальних закладів всіх рівнів є: виховання і розвиток творчого потенціалу та соціальної активності особистості, формування системи гуманістичних цінностей, де цінність людини, громадянина визначається як провідна.
Гурток «Влучний стрілець» є однією із складових військово-патріотичного виховання, спортивної та оборонно-масової роботи. Головне завдання програми гуртка «Влучний стрілець» є виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим та формування почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях.
Метою програми є: формування в учнів почуття патріотизму; мотивація до збереження здоров’я та фізичного розвитку; свідоме ставлення до особистої та громадської безпеки; розвиток рухових здібностей та морально-вольових якостей; заохочення школярів і розвиток стійкого інтересу до систематичних занять стрілецьким спортом; уміння якісно та влучно вести практичний вогонь з пневматичної зброї; виховання поваги до стрілецької зброї.