Середа, 22.11.2017

Виховна робота

Підприємливість як складова реформування освіти в Україні

Участь керівників гуртків позашкільних навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань викладання предметів художньо-естетичного циклу в обласному навчальному тренінгу «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю» відбувається в рамках проекту «Шкільна академія підприємництва - 3» співфінансованого Програмою польської допомоги з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2015 році.
03 листопада 2015 року з метою реалізації польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва - 3» відбувся навчальний тренінг для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань викладання предметів художньо-естетичного циклу. Освітяни Дніпропетровщини з 2014 року є учасниками польсько-українського проекту «Уроки з підприємницьким тлом», що спрямований на підтримку суспільно-економічного сталого розвитку країни через систему заходів, які мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації шляхом запровадження елементів підприємницької освіти у навчальних закладах. Проект надзвичайно необхідний українській освіті, оскільки дає можливість формувати підприємницьку компетентність в учнів не тільки на уроках економіки, а й у рамках вивчення інших дисциплін. Захід проводили Олена Яшина, Людмила Шабаєва – тренери проекту з Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, які координують науково-методичний супровід навчання та Бойко Ірина – тренер проекту з науково-методичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.
Під час навчального тренінгу розгядалися такі питання:
  • презентація проекту «Шкільна академія підприємництва - 3», а саме: історія, компоненти, етапи впровадження, результати та перспективи;
  • компетентнісний підхід у навчанні як основа реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
  • формування підприємницької компетентності в умовах сучасної освіти, підприємницька компетентність як основа конкурентоздатності сучасної особистості;
  • презентація навчального посібника «Уроки з підприємницьким тлом» та моделювання конспектів уроків;
  • розвиток рис підприємливості та ініціативності через використання активних методів навчання, придатних до розробки конспектів уроків з підприємницьким тлом;
  • запровадження елементів підприємницької освіти впозашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області.
Для забезпечення ефективності навчального тренінгу тренери використовували інтерактивні методи, що зосереджуються на вміннях критичного мислення, аналізу, оцінювання й узагальнення фактів; методи, що сприяють формуванню відповідальності, проведенню й оцінюванню вибору, а також прийняттю рішень з повним усвідомленням наслідків; методи, що розвивають уяву, ґрунтуються на емоціях і переживаннях учня, а також створюють нагоду до дії. Учасники тренінгу отримали необхідний для професійного розвитку дидактичний інструментарій. Тренерами визначено напрями подальшої роботи над конспектами занять, а саме – час розробки, апробації та їх підготовку до публікації.
Підводячи підсумки тренінгу, учасники заходу відмітили, що використання уроків «з підприємницьким тлом» – це шлях до забезпечення якісної освіти учнів.
Людмила Шабаєва – завідувач НМВ,
Олена Яшина – методист
кафедри освітнього менеджменту