Вівторок, 12.12.2017

Наукові праці співробітників інституту

2014 рік

 1. Крижановська Ж.М. «Святе слово», «У лабіринтах штучних мов» («Бористен», жовтень)
 2. Базилевська Л.Л. - стаття «Зауваги вчителів історії – учасників регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні засади розвитку загальної середньої освіти» у м. Нікополі 6 листопада 2014 р.»; грудень 2014 р. – Всеукраїнський журнал «Історія та суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.
 3. Сергієнко А.А. Реалізація комунікативного та діяльнісного підходів до навчання на уроках української літератури. Ж-л «Українська література в загальноосвітній школі», №5, 2014.
 4. Сергієнко А.А. Слобода В.В. Мистецька імпреза. Стежками Олександра Довженка. Вересень-жовтень, 2014
 5. Піскорська Л.І Обласна радіопередача (до 200-річчя від дня народження): Тарас Шевченко – знавець мов. Січень, вересень 2014
 6. Піскорська Л.І Звернення до педагогічних колективів, шкільної й студентської молоді на обласному радіо: І вишиймо Тарасове життя на рушникові (до 200-річчя від дня народження). Січень, 2014
 7. Піскорська Л.І Звернення до педагогічних колективів, шкільної й студентської молоді на обласному радіо: Вишневий цвіт – дарунок Кобзареві (до 200-річчя від дня народження). Березень, 2014
 8. Піскорська Л.І. Обласні шкільні радіопередачі, присвячені вивченню творчості письменників рідного краю, пам’ятним датам: 18.02; 10.03; 04.04; 15.04;05.05; 10.06; 15.07; 18.07; 05.08; 19.08; 26.08; 07.10;, 28.10; 05.12; 08.12; 23.12. 2014
 9. Запис радіопередач до Дня Перемоги (Солонянський район, Криничанський, Верхньодніпровський) вик. Шабаєва Л.М.
 10. Майданенко С.В.Умови ефективної організації методичної роботи в сучасній школі // Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт: Материалы международной заочной научно-практической конференции.- Ставрополь , 2014. – с.259-26
 11. Майданенко С.В. Роль духовної культури педагога в актуалізації духовної обдарованості дитини // Актуальні проблеми і тенденції розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічні і прикладні аспекти. – Ставрополь.- 2014
 12. Великодна Є.М. Медіа-освіта як систем забезпечення здоров’я особистості у медійно-інформаційному просторі / Є.М.Великодна // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. -К.:ВІР УАН, червень 2014. – Випуск 6 (№110). – С.64-69.
 13. Великодная Е.Н. Характер рисков для здоров’я человека в медиа-информационном образовательном пространстве/ Е.Н.Великодная // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Серия «Науки о человеке, обществе и культуре» – Комсомольс-на-Амуре, 2014. ООО ПКП «Жук», – Випуск 1-2 (№17). – С.23-27.
 14. Великодна Є.М. Інформаційні технології та проблеми здоров’я / Є.М. Великодна// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта та соціалізація особистості». Одеса-Дніпропетровськ, 25-26 березня 2014 р. – С.17-18.
 15. Великодна Є.М. Здоров’я особистості у медійно-інформаційному просторі як філософська проблема / Є.М.Великодна // Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка: сайт Національного гірничого університету / кафедра історії та політичної теорії. – Текст. дані. – Д.: НГУ, 2014. – С. 324-327. – Режим доступу: http://ipt.nmu.org.ua/ua/kafedra/documents/material_240414.pdf (дата звернення: 24 червня 2014 р.). – Назва з екрана.
 16. Мікулак Н.М.Гендарні аспекти здоров’язберігаючої освіти / Н.М.Мікулак// Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка: сайт Національного гірничого університету / кафедра історії та політичної теорії. – Текст. дані. – Д.: НГУ, 2014. – С. 264-268. – Режим доступу: http://ipt.nmu.org.ua/ua/kafedra/documents/material_240414.pdf (дата звернення: 24 червня 2014 р.). – Назва з екрана.
 17. Великодна Є.М. Інформаційні технології та проблеми здоров’я/ Є.М.Великодна//. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції « Освіта та соціалізація особистості».- Одеса –Дніпродзержинськ, 2014. – С.17-18.
 18. Мікулак Н.М Ціннісний вимір жіночої ментальності у контексті філософії освіти. /Н.М.Мікулак//. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції « Освіта та соціалізація особистості».- Одеса –Дніпродзержинськ, 2014.- С.49-50.
 19. Лаврова Л.В. Освітній вимір взаємодії культури здоров’я та здорового способу життя/ Л.В.Лаврова////. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції « Освіта та соціалізація особистості».- Одеса –Дніпродзержинськ, 2014.- С. 48 -49.
 20. Світич С.А. Інноваційна складова психологічної підготовки вчителя в системі післядипломної освіти/С.А.Світич// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції « Освіта та соціалізація особистості».- Одеса –Дніпродзержинськ, 2014.- С.57 -58.
 21. Музирова В.О.Освіта на основі розвитку життєвих навичок – сучасна найефективніша технологія навчання дітей здоров’ю/ В.О.Музирова// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції « Освіта та соціалізація особистості».- Одеса –Дніпродзержинськ, 2014.- С.6
 22. Савченко В.А. Здоров’язберігаючий освітній простір як проблема післядипломної педагогічної освіти./В.А.Савченко// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції « Освіта та соціалізація особистості».- Одеса –Дніпродзержинськ, 2014.- С.69.
 23. Висоцька О.Є. Особливості методики випереджаючої освіти для сталого розвитку // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку Матеріали ІІ всеукраїнської НК 5 грудня 2013 р., м.Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2014. – С.3-5.
 24. Висоцька О.Є. К вопросу о гендерной толерантности // Педагогічне Кріворіжжя. Педагогічний альманах: матеріали обласного НМ семінару «Гендерне виховання у сучасній школі». – Кривий Ріг.: Друкарня С.С.Щербенка, 2014. – С. 3-4.
 25. Висоцька О.Є. Міф як комунікативна практика у суспільстві Постмодерну // Антропологічні виміри філософських досліджень. Матеріали 3-ої Міжнародної наукової конференції. - Дніпропетровськ. 17-18 квітня 2014 р. - Д.: ДНУЗТ, 2014.- С.25-27.
 26. Висоцька О.Є. Особистість у суспільстві масмедіа: ризики та можливості // Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті», 20 березня 2014 р. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2014. – С.5-7.
 27. Висоцька О.Є. Стратегія сталого розвитку як модель соціальних та економічних змін суспільства ХХІ століття // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта та соціалізація особистості». 25-26 березня 2014 року: Дніпродзержинськ: ДДТУ. – С. 6.
 28. Висоцька О.Є. Жижек Славой // Історія політичної думки: навч. енцикл.словник-довідник для студентів вищих навчальних закл. / за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014 - С.245-246.
 29. Висоцька О.Є. Негрі Антоніо // Історія політичної думки: навч. енцикл.словник-довідник для студентів вищих навчальних закл. / за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014 - С.468-469.
 30. Висоцька О.Є. Медіаосвіта та мережева культура // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Впровадження медіаосвіти в практику роботи навчальних закладів області», 21 травня 2014 р. – Дніпропетровськ: «Інновація». – С. 5-7.
 31. Висоцька О.Є. Асиміляція // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2014. – С. 42-43.
 32. Висоцька О.Є. Території віртуальні // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2014. – С. 666-667.
 33. Висоцька О.Є. Інтеграція // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2014. – С. 260-262.
 34. Висоцька О.Є. Політична комунікація // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2014. – С. 490-491.
 35. Висоцька О.Є. Детерриторизація // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2014. – С. 160-161.
 36. Висоцька О.Є. Сегрегація // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2014. – С. 594.
 37. Висоцька О.Є. Інформаційний простір // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2014. – С. 274.
 38. Висоцька О.Є. Теоретико-методологічні принципи освіти для сталого розвитку // Практика освіти для сталого розвитку: з досвіду освітян Дніпропетровщини [текст]: збірник методичних розробок. Частина І. Наскрізне навчання з освіти для сталого розвитку / наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2014. – С. 4-8.
 39. Висоцька О.Є. Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору у випереджаючій освіті // Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі - збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції (16 жовтня 2014 р.) . Дніпропетровськ: «Інновація», 2014.
 40. Дев’ятко Н.В. Деформація моральних норм та естетичних категорій під впливом глобалізації: світоглядний аспект// Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 5 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. Частина І / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2014. – С. 21–24.
 41. Дев’ятко Н.В. Стереотипність жіночих образів у сучасній українській літературі для дітей та юнацтва// Педагогічне Криворіжжя. – Педагогічний альманах: матеріали обласного НМ семінару «Гендерне виховання в сучасній школі». – 2014. – С.66–68.
 42. Дев’ятко Н.В. Люди як тварини, тварини як люди (рецензія на книгу В.Бердта і Я.Бердт «Марципан Пломбирович») // Бористен – №7 (276) – 2014 – С.7-8.
 43. Дев’ятко Н.В. На варті рідної землі (рецензія на книгу В.Рутківського «Сторожова застава») // Бористен – №9 (278) – 2014. – С.17-18.
 44. Дев’ятко Н.В. Освітяни України взяли участь у відкритті ІІІ Міжнародного медіафестивалю для школярів // Бористен – № 2-3 (271-272) – 2014 – С.11.
 45. Дев’ятко Н.В. На Дніпропетровщині обговорювали проблеми та особливості гендерного виховання // Бористен – №4 (273) – 2014 – С.9.
 46. Дев’ятко Н.В. П’ятеро школярів з Дніпропетровщини стали переможцями XХVІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики // Бористен – №4 (273) – 2014 – С.13.
 47. Дев’ятко Н.В. На Дніпропетровщині підвели підсумки обласного конкурсу дитячого малюнка «Квітуча мапа» // Бористен – №5 (274) – 2014. – С.15.
 48. Дев’ятко Н.В. У Дніпропетровську пройшла обласна науково-практична конференція з медіаосвіти // Бористен – №6 (275) – 2014 – С.7-8.
 49. Дев’ятко Н.В. Педагоги Дніпропетровщини готуються до нового навчального року // Бористен – №8 (275) – 2014 – С.7.
 50. Дев’ятко Н.В. Чому сходу так важко визнати себе Україною? [Електронний ресурс] – http://blogs.tvi.ua/2014/01/27/chomu_skhodu_tak_vazhko_vyznaty_sebe_ukrayinoyu
 51. Дев’ятко Н.В. Українській літературі потрібен «Х-фактор» [Електронний ресурс] – http://blogs.tvi.ua/2014/01/13/ukrayinskiy_literaturi_potriben_kh_faktor
 52. Дев’ятко Н.В. Комплекс меншовартості як інформаційний вірус національної свідомості [Електронний ресурс] – http://blogs.tvi.ua/2014/03/01/kompleks_menshovartosti_yak_informaciynyy_virus_nacionalnoyi_svidomosti
 53. Дев’ятко Н.В. На захист вітчизняної літератури для дітей та юнацтва [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/239
 54. Карпань І.С. До питання про гендерне виховання в суспільстві сталого розвиту» // Педагогічне Криворіжжя. Педагогічний альманах: матеріали обл. навч.-метод. семінару «Гендерне виховання в сучасній школі» - Кривий Ріг, 2014. – 110 с.  – С. 7-9.
 55. Карпань І.С. Ще раз про «наскрізне навчання» // Філософсько-теоретичні та практично-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. Частина ІІ. – Дн-ськ, 2014. – 214 с. – С. 9-16.
 56. Карпань І.С. Принципи «наскрізного навчання» з освіти для сталого розвитку// Практика освіти для сталого розвитку: з досвіду освітян Дніпропетровщини [текст]: збірник методичних розробок. Частина І. Наскрізне навчання з освіти для сталого розвитку / наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2014. – С. 4-8.
 57. Кулешова Т.В. Гендерне виховання учнівської молоді: питання і дискусії. // Педагогічне Криворіжжя. Педагогічний альманах: Матеріали обл. навч.-метод. семінару «Гендерне виховання в сучасній школі» - Кривий Ріг, 2014. – 110 с. – С. 58-60.
 58. Кулешова Т.В. Інноваційні технології як засіб розвитку сучасної гуманітарної освіти. // Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 311с. – С. 240-245
 59. Кулешова Т.В. Гуманітарна освіта як умова розв’язання глобальних проблем ХХІ століття. // Філософсько-теоретичні та практично-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. Частина І. – Дн-ськ, 2014. – 210 с. – С. 39-41.
 60. Кулешова Т.В. Освітні трансформації в суспільстві споживання. // Актуальні питання соціально-філософської думки: Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції. – Одеса, 2014
 61. Побоча Т.Д. Актуальні питання організації попередження девіантної поведінки серед дітей та підлітків. //Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції /за заг. ред. проф.О. Кікінежді.-Тернопіль: Вид-во «Стереоарт», 2014. – С.590-592.
 62. Побоча Т.Д. До питання формування гендерно-чутливого освітнього простору: практичний аспект // Педагогічне Криворіжжя. Педагогічний альманах: Матеріали обл. навч.-метод. семінару «Гендерне виховання в сучасній школі» - Кривий Ріг, 2014. – 110 с.-С. 62-63.
 63. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Зірки Мензатюк «Казочки-куцохвостики» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/25669.html
 64. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Інни Волосевич «Про хлопчика» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/26654.html
 65. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Наталії Ґузєєвої «23 образи Петрика П’яточкіна» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/29015.html
 66. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Еліни Заржицької «Як черепаха Наталка до школи збиралася» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/30237.html
 67. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Марії Конопніцької «Про краснолюдків та сирітку Марисю» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/31063.html
 68. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Валентина Бердта і Яни Бердт «Марципан Пломбірович» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/32459.html
 69. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Ганни і Петра Владимирських «Хлопчик, якого подарували цуцику» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/33585.html
 70. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Зірки Мензатюк «Макове князювання» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/35260.html
 71. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Сергія Оксеника «Лісом, небом, водою» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/37051.html
 72. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Володимира Рутківського «Потерчата» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/37724.html
 73. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Корнелії Функе «Володар драконів» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/39153.html
 74. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Марини Рибалко «Подорож туди, де сніг» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/40399.html
 75. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Марини Соколян «Вежі та підземелля» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/42017.html
 76. Дев’ятко Н.В. «Хто ти перед обличчям зла?» (рецензія на книгу Олександра Дерманського «Король буків, або Таємниця Смарагдової книги») [Електронний ресурс] – http://ukrainka.org.ua/node/1811
 77. Дев’ятко Н.В. «Хто ти перед обличчям зла?» (рецензія на книгу Олександра Дерманського «Король буків, або Таємниця Смарагдової книги») [Електронний ресурс] – http://knyhobachennia.com/?category=3&article=1597
 78. Дев’ятко Н.В. «Хто ти перед обличчям зла?» (рецензія на книгу Олександра Дерманського «Король буків, або Таємниця Смарагдової книги») [Електронний ресурс] – http://blogs.tvi.ua/2014/09/24/khto_ty_pered_oblychchyam_zla
 79. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Олександра Дерманського «Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/14068.html
 80. Дев’ятко Н.В. «Хто ти перед обличчям зла?» (рецензія на книгу Олександра Дерманського «Король буків, або Таємниця Смарагдової книги») [Електронний ресурс] – http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/09/25/072119.html
 81. Дев’ятко Н.В. «На варті рідної землі» (рецензія на книгу В.Рутківського «Сторожова застава») [Електронний ресурс] – http://knyhobachennia.com/?category=3&article=1854
 82. Дев’ятко Н.В. «На варті рідної землі» (рецензія на книгу В.Рутківського «Сторожова застава») [Електронний ресурс] – http://ukrainka.org.ua/node/4555
 83. Дев’ятко Н.В. «На варті рідної землі» (рецензія на книгу В.Рутківського «Сторожова застава») [Електронний ресурс] – http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/10/15/073001.html
 84. Дев’ятко Н.В. «На варті рідної землі» (рецензія на книгу В.Рутківського «Сторожова застава») [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/238
 85. Дев’ятко Н.В. «На захист вітчизняної літератури для дітей та юнацтва» [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/239
 86. Дев’ятко Н.В. «На захист вітчизняної літератури для дітей та юнацтва» [Електронний ресурс] – http://bukvoid.com.ua/column/2014/11/01/221044.html
 87. Дев’ятко Н.В. «На захист вітчизняної літератури для дітей та юнацтва» [Електронний ресурс] – http://knyhobachennia.com/index.php?article=1876
 88. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Олександра Дерманського «Танок Чугайстра» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/6850.html
 89. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Марини Павленко «Миколчині історії» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/8108.html
 90. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Олександра Прилуцького «Здрастуй, моя Басю» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/9706.html
 91. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Володимира Читая «Історії Чарівного Лісу» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/11286.html
 92. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/12576.html
 93. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Сергія Гридіна «Федько, прибулець з Інтернету» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/14587.html
 94. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Сергія Гридіна «Федько у віртуальному місті» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/15492.html
 95. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Сергія Гридіна «Федько у пошуках чупакабри» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/17219.html
 96. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Миколи Мартинюка «Під мурами твердині» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/18843.html
 97. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Марини і Сергія Дяченків «Габріель і сталевий Лісоруб» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/19736.html
 98. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Олени Лань «Бурдебач» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/21586.html
 99. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Наталки Малетич «Про Зайчика-Забудька та інші історії» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/22642.html
 100. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Володимира Рутківського «Сторожова застава» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/23963.html
 101. Крамаренко С.Г. Дослідження розвитку особистості учнів як напрямок експериментальної роботи вальдорфських шкіл Дніпропетровської області. – у зб. Навчаємо з любов’ю, Кривий Ріг, 2014, с. 1-7
 102. Кротенко В.М. Сухомлинський про виховання хлопців і дівчат. – збірник «Педагогічне Криворіжжя», 2014
 103. Кротенко В.М. Дидактогенії та їх попередження у шкільній практиці.- збірник «Науково-практична конференція. Дитинство без насилля: Суспільство, школа і сім’я на захист прав дитини» , Тернопіль, 2014
 104. Кушнікова С.В. Загальнофілософські аспекти інноваційно-гуманістичного спрямування сучасної освіти. – збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації:філософія, психологія, педагогіка», Суми, 2014
 105. Кушнікова С.В. Інтерактивні технології формування професійних компетентностей працівників освіти. - збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми безперервної освіти вчителів природничо-математичного циклу дисциплін: досвід, інновації», Дніпропетровськ, 2014.
 106. Кушнікова С.В. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів. -   збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка, Дніпропетровськ,2014, с.194-197
 107. Кушнікова С.В. Гуманістичні цінності як ядро сучасної філософської парадигми освіти. - збірник Всеросийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и тенденции развития современного общества: теоретико-методологические и прикладные аспекты», Ставрополь, 2014, с.324-331
 108. Кушнікова С.В. Філософсько-психологічні та гуманістичні аспекти аналізу проблеми насильства . – збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» Тернопіль, 2014, с.672-675
 109. Передерій О.Л. Методика вальдорфської педагогіки. Малювання форм – єднання волі, відчуття, мислення. – збірник «Іноваційні технології розвитку особистості. Науково-методичний посібник. Випуск 4. – Дніпропетровськ, 2014, с. 369-375
 110. Родименко І.М., Статья «Диагностика уровня развития речи детей младшего школьного возраста в системе инклюзивного образования». Травень 2014. / Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: «Актуальные проблемы и тенденции развития современного общества: теоретико-методологические и прикладные аспекты»
 111. Базилевська О.О., Стаття «Корекційне спрямування занять гурткової роботи з декоративно-прикладного мистецтва».Травень 2014. / Сборник материалов Всеросийськой научно-практической конференции «Актуальные проблемы и тенденции развития современного общества: теоретико методологические и прикладне аспекты»
 112. Родименко І.М., Стаття «Від рівних прав до рівних можливостей», Січень 2014. / Сборник материалов международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в социальной работе и образовании»
 113. Базилевська О.О., Стаття «Образотворче мистецтво як могутній засіб корекційного впливу, творчої самореалізації учнів з особливими освітніми потребами» . Січень 2014 / Сборник материалов международной заочной научно-практической конференции «Инновационные технологии в социальной работе и образовании»
 114. Базилевська О.О., Стаття «Всебічний розвиток дітей з особливими освітніми потребами засобами образотворчого мистецтва»., Квітень 2014р. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: науково-методичний збірник: Вип. 4. Частина 2./ за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Педагогічна думка
 115. Тарабасова Л.Г., Психолого-педагогічне проектування життєдіяльності дітей: теоретико-методологічне дослідження. Травень 2014р. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: «Актуальные проблемы и тенденции развития современного общества: теоретико-методологические и прикладные аспекты»
 116. Крижановська Т.В. Іновації в освіті та здоров′я дітей //Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,присвяченої 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка, 24 квітня 2014 року, Дніпропетровськ, НГУ,2014, С.187-194.
 117. Крижановська Т.В. Досвід і актуальні проблеми соціальної реабілітації дітей з обмеженимиможливостями в Україні// Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, Науково-методичний журнал, випуск 15, Чернівці, 2014,С.36-41.
 118. Крижановська Т.В. Здоров′язберігаючі технології для вчителя та учня – необхідність в умовах інтенсифікації та комп′ютеризації навчального процесу//Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 березня 2014р. Дніпропетровськ, 2014, С.152-159.
 119. Крижановська Т.В. Компетентнісний підхід в збереженні здоров′я дітей в умовах інтенсифікації та комп′ютерізації учбового процесу//Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, Науково-методичний журнал, випуск 16, Чернівці,
 120. Крижановська Т.В. з співав. Реабілітація в профілактиці сліпоти та слабозорості: стан та актуальні питання//Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філатовські читання»,2014,С.350-354
 121. Ковальчук І.М. Сутність та зміст професійно значущих якостей вчителя технології // Вісник післядипломної освіти: зб. наук.пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 10 (23) / голов. Ред. В.В. Олійник. – К. АТОПОЛ, 2014. – 264 с.
 122. Ковальчук І.М. Критерії професійно значущих якостей учителя технології // Імідж сучасного педагога. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. Полтава № 5 – 2014.
 123. Ковальчук І.М. Показники та рівні розвитку професійно значущих якостей учителя технології в післядипломній освіті // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – Вип. 35 (88). – 568 с.
 124. Ковальчук І.М. Формування змісту розвитку професійно значущих якостей вчителя технології у післядипломній освіті //Науковий журнал «ScienceRise» № 3/ 1 (3) 2014. С.
 125. Григорова М.О. Робота органів місцевого самоврядування у сфері здійснення державного контролю за використанням та розповсюдженням генетично модифікованих організмів // Збірн. наук. праць «Державне управління та місцеве самоврядування», видавництво ДРІДУ, грудень
 126. Григорова М.О.Перспективи державного управління в галузі забезпечення генетичної безпеки в Україні // Збірн. наук. праць «Актуальні проблеми державного управління», видавництво ДРІДУ, січень
 127. Григорова М.О. Інформування населення як інструмент державного управління процесами забезпечення біолого-генетичної безпеки в Україні. // Збірн. наук. праць «Актуальні проблеми державного управління», видавництво ДРІДУ, червень
 128. Ковальчук І.М.. Професійний розвиток вчителя технологій у післядипломній освіті як проблема педагогічної науки та практики. Січень-лютий. Вид. ВАК
 129. Бутурліна О.В. Фігури творчості в комунікативних парадигмах / О.В.Бутурліна // Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції
 130. Бутурліна О.В. Медіатворчість: ризики та перспективи / О.В.Бутурліна // Впровадження медіаосвіти в практику роботи навчальних закладів області: матеріали обласної науково-практичної конференції
 131. Бутурліна О.В. Школа, відкрита для всіх – освітній простір для тих, хто вчить і вчиться / О.В.Бутурліна // Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції
 132. Бутурліна О.В. Переосмислення медіаосвіти в сучасному освітньому просторі / О.В.Бутурліна // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 грудня 2014 р.).
 133. Бутурліна О.В. Медіатворчість в освітньому просторі. – Автореф. дис. на здоб. вч. ст. канд. філос. наук: спеціальність 09.00.10 – філософія освіти / Бутурліна Оксана Василівна [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди]. – Харків, 2014. – 19 с.
 134. Ватковська М.Г. Упровадження електронного урядування як напрям модернізації державного управління в Україні / М.Г.Ватковська // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [ зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління / за заг. Ред. О. М. Руденко, С.В. Штурхецького].– Острог , ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2014. – С.140 – 144.
 135. Ватковська М.Г. Інформаційне забезпечення системи державного управління в галузі освіти України / М.Г. Ватковська // Публічне управління: виклики ХХІ століття: від соціального діалогу до суспільного консенсусу : зб. Тез до ХІYМіжнар. Наук. Конгресу. –Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С.47-49.
 136. Ватковська М.Г. Досвід Росії, Білорусі та Естонії щодо впровадження електронного урядування у сфері освіти / М.Г.Ватковська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал – Серія: Державне управління, 2014. – № 1(45). – С. 3-7.
 137. Ватковська М.Г. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління системою освіти / М.Г. Ватковська // Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 20 березня 2014 року). – Дніпропетровськ: «Інновація», 2014. – С.21-23.
 138. Ватковська М.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні освітньою галуззю Дніпропетровщини / М.Г. Ватковська // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали ІІ наук. – практ. семінару, 25 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ / ред..кол. : В.М. Дрешпак (голов.ред.). – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. –
 139. Ватковська М.Г. Досвід Сінгапуру щодо впровадження електронного урядування у сфері освіти / М.Г.Ватковська // Проблеми сучасного державного управління: зб. наук. праць ДонДУУ. - Донецьк: ДонДУУ, 2014. – 437 с. -Т.XV. - (Серія «Державне управління»; вип.291). – С. 43-51.
 140. Ватковська М.Г. Світовий досвід і українські реалії розвитку електронного урядування у сфері освіти / М.Г.Ватковська // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання [Електронний ресурс]. – 2014. – Вип. 2. http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2014-02(12).pdf
 141. Ватковська М.Г. Інформаційно-освітні проекти Дніпропетровщини / М.Г.Ватковська // Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі» (16 жовтня 2014 р.) – Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2014.– с. 8-9.
 142. Ватковська М.Г. Європейський досвід упровадження електронного урядування у галузі освіти / М.Г.Ватковська // Міжнародна конференція треті «Розумовські зустрічі»: влада та суспільство. – Чернігів, 2 грудня 2014 р.
 143. Ватковська М.Г. Електронне урядування як концепція державного управління / М.Г.Ватковська // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – с. 191-193.
 144. Ватковська М.Г. Освіта як фактор становлення «суспільства знання» / М.Г.Ватковська // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.
 145. Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві / М.Г.Ватковська // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014. - №3. – С.3-8.
 146. Грекова В.С. Творчість та креативність: синкретичний зв'язок / В.С.Грекова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць - Випуск 82 (№03). – К.: ВІР УАН.
 147. Грекова В.С. Вплив творчості на подолання екзистенційної кризи / В.С.Грекова // Альманах: «Грані» - №6 (110) червень.
 148. Грекова В.С. «Homocreator: грані творчості» / В.С.Грекова // Альманах: «Грані» - №11 (110) листопад.
 149. Грекова В.С. Творчество и креативность – компаративный анализ / В.С.Грекова // Материалы ІХ Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование – 2014». – г. Астана, Казахстан, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, 2014.
 150. Грекова В.С. Компаративний аналіз творчості у соціально-філософському та гуманітарному знанні / В.С.Грекова // Матеріали Кіровоградської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання».
 151. Грекова В.С. Екзистенційна криза: межі соціально-філософського аналізу / В.С.Грекова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки» (Чернівці, 28-29 червня 2014 р.). – Буковинська економічна фундація.
 152. Мамедова І.О. Комунікативні аспекти формування інформаційно-освітнього простору / І.О.Мамедова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті» (м. Дніпропетровськ, 20 березня 2014 р.).−Дніпропетровськ: Інновація, 2014.
 153. Мамедова І.О. Моделювання системи управління оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників у інформаційно-освітньому просторі / І.О.Мамедова // Матеріали науково-практичного семінару «Новітні інформаційно-комунікативні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід» (м.Дніпропетровськ, 25 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДРІДУ,
 154. Мамедова І.О. Методичний супровід професійного зростання педагога в умовах модернізації освіти / І.О.Мамедова // Матеріали методологічного семінару на тему «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 29 жовтня 2014 р.). – Київ, 2014.
 155. Мірошниченко А.А. Методологія синергетики в управлінні інформаційними процесами та системами сучасної освіти / А.А.Мірошниченко // Журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – 2014.
 156. Мірошниченко А.А. Інтернет - технології для освіти обдарованих учнів / А.А.Мірошниченко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку». – 2014.
 157. Мотуз Т.В. Проблема виховання ґендерної толерантності в сучасній освітній парадигмі / Т.В. Мотуз // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти длясталого розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: «РоялПринт», 2014. − Частина І. – С. 60-62.
 158. Мотуз Т.В. Ґендерна толерантність як засіб вирішення ґендерного конфлікту / Т.В. Мотуз // Ґендерне виховання в сучасній школі.Матеріалиобласного навчально-методичного семінару (28 березня 2014 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг, 2014
 159. Мотуз Т.В.Роль сім’ї у попередженні ґендерного конфлікту професійного самовизначення молоді / Т.В. Мотуз // Матеріали навчально-методичного семінару у межах проекту Гендерний Форум - 2014 «Кращі сім’ї – краще суспільство». – Запоріжжя: ЗНУ, 2014 – С. 27-30.
 160. Мотуз Т.В. Проблема дотримання толерантності в інтернет-комунікації / Т.В. Мотуз // Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 березня 2014 р., м.Дніпропетровськ). −Дніпропетровськ: Інновація, 2014.
 161. Мотуз Т.В. Освітній заклад як інститут гендерної соціалізації особистості / Т.В. Мотуз // Освіта та соціалізація особистості. Матеріали республіканської науково-теоретичноїконференції(25-26 березня 2014 р.).
 162. Мотуз Т.В.Профессиональноесамоопределениемолодежи: гендерный конфликт / Т.В. Мотуз // Актуальные проблемы современной гендерологии. Материалымеждународной научно-практической конференции (24 апреля 2014 г., г. Ставрополь).
 163. Пасічник Л.В. Розвиток особистості підлітка під впливом інформаційно-комунікаційних технологій / Л.В. Пасічник // Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі» (16 жовтня 2014 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2014.
 164. Пилипенко О.В. Громадські рухи як чинник динамізації суспільних трансформацій / О.В.Пилипенко // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2014.
 165. Пилипенко О.В. Громадські рухи у політизації громадянського суспільства / О.В.Пилипенко // Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Херсон, 21-22 лютого 2014 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.141-144.
 166. Пилипенко О.В. Деякі аспекти нормативно-правового регулювання діяльності громадських рухів в сучасній Україні / О.В.Пилипенко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 16 травня 2014 року). – Кіровоград, 2014.
 167. Пилипенко О.В. Доктрина націоналізму як ідеологічне підґрунтя формування громадських рухів в Україні / О.В.Пилипенко // Науковий діалог «Схід-Захід» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 року). – Кам’янець-Подільський, 2014.
 168. Тухтарова Т.К. Інформаційна безпека держави та державне регулювання медійного простору/ Т.К.Тухтарова // Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-парактичної конференції (Дніпропетровськ, 20 березня 2014 р.). - Д.: ДОІППО,2014.
 169. Тухтарова Т.К. Концептуальні засади цільового програмування в державному управлінні/ Т.К.Тухтарова // Наукові праці : Науково-методичний журнал. - Вип. 223. Т.235. Державне управління. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. - С. 113-120.
 170. Тухтарова Т.К. Особливості державного регулювання системи освіти на регіональному рівні / Т.К.Тухтарова // Вісник Академії митної служби України: Серія "Державне управління". - № 1 (10), 2014. - Д.: Академія митної служби України, 2014. - С. 132-139.
 171. Тухтарова Т.К. РегиональнаясистемаобразованиявУкраине: государственно-управленческийаспект/ Т.К.Тухтарова // Materials digest of the European Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014» (Prague(Czech Republic), 26-27th of September 2014). – Vol.3. – Copenhagen: The International Scientific Association «Science & Genesis», 2014. – P. 107-114.
 172. Романенко Е. М. Использование маркетинга в государственном управлении / Е. М. Романенко// Наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 декабря 2013 г. В 8 частях. Часть IV. Мин-во обр. и науки – М. : «АР-Консалт», 2014 г. – С. 29-30.
 173. Романенко Е. М. Концептуальное согласование государственного и территориального маркетинга / Е. М. Романенко // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 3 февраля 2014 г. В 7 частях. Часть III. М.: « АР-Консалт».
 174. Романенко К. М. Щодо маркетингової парадигми державного управління / К. М. Романенко // Публічне управління ХХІ століття : від соціального діалогу до суспільного консенсусу : зб. тез до XIV Міжнар. наук. конгресу . – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр» , 2014. – С. 75-77.
 175. Романенко К. М. Концепція маркетинг-менеджменту як системного управлінського процесу / К. М. Романенко // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації матеріали 2-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 25-27.03.2014: тези доповідей. – Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2014. – Дніпропетр.держ.агр-ек.унт. – С. 51-57
 176. Романенко Е. М. Государственно-административный менеджмент и государственный маркетинг / Е. М. Романенко // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь / Вып. 16 : в 2 ч. Ч. II. Государственное управление. Право. Минск : Акад. упр. при Президенте Респ.Беларусь, 2014. – С. 171-180.
 177. Романенко К. М. Конституційні підстави застосування маркетингу у державному управлінні / К. М. Романенко // Регіональний розвиток – основи розбудови української держави. Матеріали ІІІ міжнародної науко-практичної конференції. Секція: « Розвиток державного та місцевого самоврядування: стратегія, технології, інновації» 4-5 квітня 2014 року. М. Донецьк. / Донецький державний університет управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – С. 91-93.
 178. Романенко Е. М. О концепциях государственного и территориального маркетинга / Е. М. Романенко // Сборник научных трудов по материалам XVIIIреспубликанской научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов «Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления» 21 марта 2014 года. Академии управления при Президенте Республики Беларусь.. Минск : Акад. упр. при Президенте Респ.Беларусь, 2014.
 179. Романенко Е. М. Маркетинг в государственном управлении как интегративный феномен / Е. М. Романенко // Научно-практический журнал Проблемы управления. Июль – сентябрь 2014 г. № 3(52) Серии А и В. – учредитель - Академия управления при Президенте Республики Беларусь. Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2014. – С.121-124.
 180. Кондратьєва А.В.Стаття ВАК «Освітній менеджмент у процесі здійснення реформ», лютий, «Грані» науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.
 181. Кондратьєва А.В. Тези «Сучасна освіта в контексті освітнього менеджменту», березень, матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, «Інновація».
 182. Кондратьєва А.В. Стаття ВАК «Філософія освітнього менеджменту», квітень, «Грані» науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, Дніпропетровськ.
 183. Кондратьєва А.В. Тези «Системний підхід у процесі здійснення реформ», листопад, матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, «Інновація».
 184. Кондратьєва А.В. Тези «Сутність освітнього менеджменту як інновації управління» листопад, участь у роботі Дніпропетровської сесії ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально гуманітарні читання», ДНУ імені Олеся Гончара.
 185. Якименко Л. «Дворянство Левобережной Украины в трудах историков XIX века»// Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции «Перспективы развития научных исследований в 21 веке», февраль, Махачкала.