Вівторок, 12.12.2017

Участь у наукових заходах

2014 рік

 

 1. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні засади розвитку загальної середньої освіти» (м. Нікополь, 6 листопада 2014 р.) – Базилевська Л.Л.
 2. Международная заочная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт» (г. Ставрополь, 2014). – Майданенко С.В., Кулешова Т.В., Родименко І.М., Базилевська О.О.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта та соціалізація особистості» (Одеса-Дніпропетровськ, 25-26 березня 2014 р.) – Великодна Є.М.
 4. Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка «Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти» - Великодна Є.М., Мікулак Н.М., Кушнікова С.В., Крижановська Т.В.
 5. Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості» (Одеса – Дніпродзержинськ, 2014) – Висоцька О.Є., Великодна Є.М., Мікулак Н.М., Лаврова Л.В., Світич С.А., Музирова В.О., Савченко В.А., Мотуз Т.В. 
 6. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень» (Дніпропетровськ. 17-18 квітня 2014 р.) – Висоцька О.Є.
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті» (20 березня 2014 р., Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є., Крижановська Т.В., Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Мамедова І.О., Мотуз Т.В., Тухтарова Т.К. 
 8. Обласна науково-практична конференція «Впровадження медіаосвіти в практику роботи навчальних закладів області» (21 травня 2014 р., Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є., Бутурліна О.В.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі» (16 жовтня 2014 р., Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є., Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Пасічник Л.В.
 10. Обласний науково-методичний семінар «Гендерне виховання в сучасній школі» - Дев’ятко Н.В., Карпань І.С., Кулешова Т.В., Побоча Т.Д., Мотуз Т.В. 
 11. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні питання соціально-філософської думки» (Одеса, 2014) – Кулешова Т.В.
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Тернопіль, 2014).– Побоча Т.Д., Кротенко В.М., Кушнікова С.В.
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2014). – Кушнікова С.В.
 14. Всеукраїнська науково-практична конференціяї: «Актуальні проблеми безперервної освіти вчителів природничо-математичного циклу дисциплін: досвід, інновації» (Дніпропетровськ, 2014). – Кушнікова С.В.
 15. Всеросийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и тенденции развития современного общества: теоретико-методологические и прикладные аспекты» (г. Ставрополь, 2014). – Кушнікова С.В., Родименко І.М., Базилевська О.О., Тарабасова Л.Г.
 16. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Філатовські читання» - Крижановська Т.В.
 17. ІІ науково-практичний семінар «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід» (25 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ) – Ватковська М.Г., Мамедова І.О.
 18. Міжнародна конференція ІІІ «Розумовські зустрічі»: влада та суспільство (Чернігів, 2 грудня 2014 р.) – Ватковська М.Г.
 19. Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності» (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) – Ватковська М.Г.
 20. ІХ Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование – 2014» (г. Астана, Казахстан, 2014) – Грекова В.С.
 21. Кіровоградська сесія Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» - Грекова В.С., Пилипенко О.В.
 22. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки» (Чернівці, 28-29 червня 2014 р.) – Грекова В.С.
 23. Методологічний семінар «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 29 жовтня 2014 р.). – Мамедова І.О.
 24. Навчально-методичний семінар у межах проекту Гендерний Форум - 2014 «Кращі сім’ї – краще суспільство» (Запоріжжя, 2014) – Мотуз Т.В.
 25. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной гендерологии» (24 апреля 2014 г., Ставрополь). – Мотуз Т.В.
 26. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» (м. Херсон, 21-22 лютого 2014 р.). – Пилипенко О.В.
 27. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 року). – Пилипенко О.В.
 28. The European Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014» (Prague(Czech Republic), 26-27th of September 2014). – Тухтарова Т.К.
 29. Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в XXI веке» (Москва, 2014) – Романенко Е. М.
 30. Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы» (3 февраля 2014 г., Москва) – Романенко Е. М.
 31. XIV Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ століття : від соціального діалогу до суспільного консенсусу» - Романенко К.М.
 32. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації матеріали» (Дніпропетровськ, 25-27 березня 2014р.) – Романенко К. М.
 33. ІІІ Міжнародна науко-практична конференція «Регіональний розвиток – основи розбудови української держави» (4-5 квітня 2014 року, Донецьк) – Романенко К.М.
 34. XVIIIреспубликанская научно-практическая конференция молодых ученых и аспирантов «Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления» (21 марта 2014 года, Минск). – Романенко Е.М.
 35. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна освіта в контексті освітнього менеджменту» - Кондратьєва А.В.
 36. Всеукраїнська науково-практична конференція «Системний підхід у процесі здійснення реформ» - Кондратьєва А.В.
 37. Дніпропетровська сесія ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально гуманітарні читання» (листопад, 2014) – Кондратьєва А.В.
 38. IV Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» (февраль 2014, Махачкала). – Якименко Л.