Вівторок, 21.11.2017

Участь у наукових заходах

2015 рік

 1. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». – Kovalchuk I. M.
 2. V Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (21 березня 2015 р., м. Дніпропетровськ) – Піщанська В.М.
 3. V Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 170-річчю з дня народження І.І.Мечнікова – Великодна Є.М., Лаврова Л.В., Мікулак Н.М., Савченко В.А., Світич С.А.
 4. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» (10 грудня 2015 р., м.Рівне) – Висоцька О.Є.
 5. VI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи» (м. Хмельницький, 14-15.05.2015). – Тухтарова Т.К.
 6. XV Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління: стратегія реформ 2020» (23 квітня 2015 р, Харків) – Ватковська М.Г.
 7. Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» (27 лютого 2015., Київ) – Сагуйченко В.В.
 8. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» (4-5 грудня 2015 р., ДНУ, м. Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є., Піщанська В.М.
 9. Всеукраїнська наукова конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» (11-12 листопада 2015 р., м.Суми). – Побоча Т.Д.
 10. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи» (8-9 жовтня 2015 р., м. Умань). – Савченко В.А.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності» (28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Романенко М.І., Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Великодна Є.М., Кондратьєва А.В., Лаврова Л.В., Мамедова І.О., Мікулак Н.М., Мотуз Т.В., Пасічник Л.В., Савченко В.А., Світич С.А., Лисоколенко Т.В., Рогова О.Г., Сагуйченко В.В., Ситник Л.М., Побоча Т.Д., Коляда І.Г., Висоцька О.Є., Дев’ятко Н.В., Кулешова Т.В., Харлаш Л.М., Швидун В.М.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні моделі освіти для сталого розвитку в Україні» (9 квітня 2015 року, м. Київ) – Висоцька О.Є.
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми організації дослідно-експериментальної діяльності в галузі навчання природничо-математичних дисциплін» (27 жовтня 2015 р., ДОІППО, м. Дніпропетровськ) – Романенко М.І., Висоцька О.Є.
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком життєвої компетентності особистості в умовах школи сприяння здоров’ю як школи майбутнього» (24 листопада 2015 року, НВК «Дивосвіт», м.Жовті Води) – Ватковська М.Г., Висоцька О.Є.
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку» (26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Романенко М.І., Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Великодна Є.М., Дев’ятко Н.В., Лисоколенко Т.В., Лаврова Л.В., Кондратьєва А.В., Мікулак Н.М., Мотуз Т.В., Мамедова І.О., Мирошниченко А.А., Пасічник Л.В., Побоча Т.Д., Рижій К.Г., Рогова О.Г., Ситник Л.М., Савченко В.А., Світич С.А., Харлаш Л.М.
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» (м. Суми, 11-12 листопада 2015 р.). – Мотуз Т.В.
 17. Всеукраїнська Національна конференція з освіти для сталого розвитку (13-14 листопада 2015 р., Інститут педагогіки, м. Київ) – Висоцька О.Є., Лисоколенко Т.В.
 18. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розробка ефективних інноваційних моделей та технологій медіаосвіти в сучасних закладах освіти» (14 травня 2015 р., ДОІППО, м.Дніпропетровськ) – Романенко М.І., Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Дев’ятко Н.В., Лисоколенко Т.В., Піщанська В.М., Побоча Т.Д., Мирошниченко А.А., Харлаш Л.М.
 19. Всеукраїнський науково-практичний семінар із впровадження ґендерного підходу у навчальний процес підготовки фахівців і фахівчинь журналістських спеціальностей в рамках реалізації Координатором проектів ОБСЄ в Україні проекту «Посилення комплексного ґендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» (2-3 липня 2015 р., м. Київ) – Дев’ятко Н.В.
 20. Всеукраїнський семінар «Гендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері» (18-20 лютого 2015 р., м. Суми) – Побоча Т.Д.
 21. Всеукраїнський семінар «Гендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері» (25-27 березня 2015 р., м. Запоріжжя) – Побоча Т.Д.
 22. Всеукраїнський семінар «Гендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері» (1-3 липня 2015 р., м. Суми) – Побоча Т.Д.
 23. Всеукраїнський семінар «Гендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері» (19-21 листопада 2015 р., м. Харків) – Побоча Т.Д.
 24. ІV Міжнародна науково-творча конференція «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття» (28-30 квітня 2015 р., Київ-Одеса) – Піщанська В.М.
 25. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості» (25-26 березня 2015 р., Одеса – Дніпропетровськ, учасники: Романенко М.І., Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є. Великодна Є.М., Грекова В.С., Дзіговський М.С., Крижановська Ж.М., Куций А.М., Лаврова Л.В.,Лисоколенко Т.В., Пасічник Л.В., Рогова О.Г., Сагуйченко В.В., Тухтарова Т.К., Харлаш Л.М.);
 26. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі» (28 квітня 2015 р., м. Мукачево). – Мотуз Т.В.
 27. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ) – Романенко М.І., Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Великодна Є.М., Дев’ятко Н.В., Кондратьєва А.В., Крижановська Ж.М., Куций А.М., Лаврова Л.В., Лисоколенко Т.В., Мамедова І.О., Мирошниченко А.А., Мікулак Н.М., Мотуз Т.В., Пасічник Л.В., Піщанська В.М., Рижій К.Г., Рогова О.Г., Світич С.А., Сергієнко А.А., Харлаш Л.М.
 28. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Україна – Козацька Держава» (15-16 травня 2015 року, м. Жовті Води) – Піщанська В.М.
 29. ІІІ Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт» (г. Ставрополь, 2015).– Кулешова Т.В., Высоцкая О.Е., Лисоколенко Т.В., Рогова О.Г., Сагуйченко В.В.
 30. ІІІ Международная научно-практическая конференция «Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации» (22-24.04.2015, г. Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, Казахстан) – Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Тухтарова Т.К., Дзіговський М.С., Дуднік В.С., Коляда І.Г., Кондратьєва А.В.
 31. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в соціальній роботі та освіті» ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»(січень 2015, м. Ставрополь) – Кулешова Т.В.
 32. ІІІ Науково-практичний семінар «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід» (28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дуднік В.С.
 33. Інструктивно-методична нарада «Впровадження освіти для сталого розвитку у зміст навчально-виховної діяльності дошкільних навчальних закладів» для методистів управлінь та відділів освіти, керівників методоб’єднань з дошкільної освіти (5 лютого 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО) – Висоцька О.Є.
 34. Круглий стіл «Гендерно-обумовлене насильство в умовах військового конфлікту на сході України: виклики та інструменти протидії» (11 грудня 2015 р.) – Побоча Т.Д., Гаврилюк С.В.
 35. Круглий стіл «Перехід до профільного навчання за Концепцією профільного навчання в старшій школі. 2013 рік» (23 квітня 2015, м. Дніпропетровськ, ДОІППО) – Ситник Л.М.
 36. Круглий стіл: «Гендерна освіта у сучасній школі» (28 квітня 2015 р., ДОІППО, Дніпропетровськ) – Дев’ятко Н.В., Побоча Т.Д.
 37. Круглий стіл: «Євроклубівський рух на Дніпропетровщині: досягнення та перспективи» (28 квітня 2015 р., ДОІППО, Дніпропетровськ) – Кулешова Т.В.
 38. 38.Круглий стіл: «Перспективи викладання курсу за вибором «Уроки для сталого розвитку» (28 квітня 2015 р., ДОІППО, Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є., Лисоколенко Т.В.
 39. Міжнародна конференція «Нові технології в освіті» (27-28 лютого 2015 р., Белград) – Бутурліна О.В.
 40. Міжнародна наукова конференція «XXVІІ–мі Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського» з темою: «Етика та естетика в сучасному людському світовідношенні» (11–12 лютого 2015 р., м. Львів) – Піщанська В.М.
 41. Міжнародна науково-конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти» (17-18 квітня 2015 р. м. Херсон) – Сагуйченко В.В.
 42. Міжнародна науково-практична конференція «Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (29-30 червня 2015 р., Гданськ, Польша) – Сагуйченко В.В.
 43. Міжнародна науково-практична конференція «Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» (30-31 березня 2015 р., Познань) – Рогова О.Г.
 44. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (3-4 грудня 2015 р., Київ) – Бутурліна О.В., Мірошніченко А.А.
 45. Міжнародна науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі» (24 квітня 2015 р., ПОІППО, м. Полтава) – Висоцька О.Є.
 46. Міжнародна науково-практична конференція «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності» (17-18 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ) – Сагуйченко В.В.
 47. Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (20-27 квітня 2015 р. Запоріжжя) – Сагуйченко В.В.
 48. Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті» (19-20 червня 2015 р., м. Київ) – Лисоколенко Т.В.
 49. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах» (27-28 листопада 2015 р., Львів) – Рогова О.Г.
 50. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» (27-28 лютого 2015 р. Херсон) – Сагуйченко В.В.
 51. Міжнародна науково-практична конференція «Професійно-трудове навчання осіб з інтелектуальними порушеннями як засіб їх соціалізації» (13-14 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ) – Романенко М.І.
 52. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє» (8 травня 2015, Київ) – Рогова О.Г.
 53. Міжнародний науково-практичний семінар «Історична пам'ять про другу світову війну, голокост та інші геноцидні явища» (22-24 червня 2015 р., Дніпропетровськ) – Романенко М.І.
 54. Міжнародний форум педагогічної майстерності «Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі» (7-8 квітня 2015 р., Полтава, ПОІППО) – Бутурліна О.В.
 55. Міський науково-практичний семінар «Випереджаюча освіта для сталого розвитку в умовах дошкільного навчального закладу (16 квітня 2015 р., КДНЗ № 88 «Казка», м. Кривий Ріг) – Висоцька О.Є.
 56. 56.Науково-практичний семінар програми Ради Європи «Підтримка освіти прав людини та демократичного громадянства країнах Східного партнерства» (26-30 жовтня 2015, Київська обл., м. Ірпінь) – Побоча Т.Д.
 57. Обласна нарада керівників експериментальних навчальних закладів проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» (25 лютого 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО) – Висоцька О.Є.
 58. Обласна нарада керівників експериментальних навчальних закладів проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» (3 червня 2015 р., ДОІППО, м. Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є.
 59. Обласна нарада координаторів експериментальних навчальних закладів «Створення системи розвитку аксіосфери особистості в сучасному навчальному закладі на засадах традиційних духовних цінностей» та керівників методичних об’єднань викладачів курсів духовно-морального спрямування» (18 серпня 2015 р., ДОІППО, м. Дніпропетровськ) – Рогова О.Г.
 60. Обласна науково-практична конференція «Оновлення системи управління в умовах реформування вітчизняної освіти» (11 червня 2015 р., м. Дніпропетровськ) – Романенко М.І., Крижановська Ж.М., Сагуйченко В.В.
 61. Обласний конкурс на кращу розробку моделі медіаосвіти в сучасному навчальному закладі «Інноваційні моделі та технології медіаосвіти в навчальних закладах Дніпропетровщини» – О.В.Бутурліна, М.Г.Ватковська, Т.В.Лисоколенко, Л.В.Пасічник, В.М.Піщанська.
 62. Обласний круглий стіл «Професійна діяльність педагога як творчий процес» (7 жовтня 2015, ДОІППО) – Піщанська В.М.
 63. Обласний науково-методичний семінар «Використання проективного потенціалу медіа в освітньому процесі» (15-16 жовтня 2015 р., Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікопольського району) – Ватковська М.Г., Піщанська В.М.
 64. Обласний науково-методичний семінар «Духовно-ціннісний потенціал сучасного навчального закладу: традиції, досвід, проблеми, перспективи» (28 квітня 2015 р., НВК № 33, м. Дніпропетровськ) – Романенко М.І., Рогова О.Г.
 65. Обласний науково-методичний семінар «Медіаосвіта в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: соціально-психологічний підхід» (21 квітня 2015 р., Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі Українки) – Ватковська М.Г., Піщанська В.М.
 66. Обласний науково-методичний семінар «Розвиток духовної сфери учнів шляхом усвідомлення власної причетності до національних художніх традицій» (21 квітня 2015 р., Новомосковський р-н, Піщанська ЗОШ) – Ватковська М.Г., Піщанська В.М.
 67. Обласний науково-практичний семінар «Інноваційний досвід шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку: моделі та кращі практики» (18 серпня 2015 р., ДОІППО, м. Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є.
 68. Обласний науково-практичний семінар «Організація експериментальної роботи за проектом «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» на першому етапі» (8 жовтня 2015 р. ДОІППО, м. Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є., Лисоколенко Т.В., Дев`ятко Н.В.
 69. Обласний науково-практичний семінар методистів (завідувачів) дошкільних навчальних закладів, що працюють за експериментальною програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» «Нові підходи в організації навчально-виховного процесу: освіта для сталого розвитку у дошкіллі» (15 жовтня 2015 р. ДОІППО, м. Дніпропетровськ) – Висоцька О.Є.
 70. Обласний семінар «Роль керівника в управлінні ГАШ» (25 квітня 2015 р., Дніпропетровськ, ДОІППО) – Сагуйченко В.В.
 71. Обласний семінар-практикум «Використання ІКТ в шкільній бібліотеці як засіб оптимізації роботи шкільної бібліотеки» (25 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ) – Дев’ятко Н.В.
 72. Семінар в межах роботи VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015» «Проективно-моделюючий потенціал євроклубів Дніпропетровщини у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору»(12 березня 2015 р., Київський Палац дітей та юнацтва, м. Київ) – кафедра управління інформаційними проектами та кафедра філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю.
 73. Семінар в рамках VII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» «Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: досвід Дніпропетровщини» (20 жовтня 2015 р., Київський Палац дітей та юнацтва, м. Київ) – кафедра філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю.
 74. Семінар для керівників шкільних євроклубів Дніпропетровщини «Проектна діяльність ШЄК як шлях до інтеграції у міжнародний освітній простір» (за участі представників компанії «Євростудент») (21 квітня 2015 р., ДОІППО, м. Дніпропетровськ) – Кулешова Т.В.
 75. Семінар-зустріччленів та керівників ШЄК Дніпропетровської області з представниками компанії «Євростудент» (м. Дніпропетровськ) в рамках програми розвитку співробітництва з регіонами Східної Європи та заступником голови польської спільноти Дніпропетровської області паном Лехом Крижановським (22 квітня 2015, ДОІППО м. Дніпропетровськ) – Кулешова Т.В.
 76. Семінар-практикум «Впровадження мережевої моделі профільного навчання для координаторів» (грудень 2015, відділ освіти Дніпродзержинської міської ради) – Ситник Л.М.
 77. ХVІІ Міжнародна наукова конференція «Religion and Spirituality in Literature and the Arts» (4-6 червня 2015 р., Бухарест) – Рогова О.Г.
 78. ХІ Міжнародна наукова конференція «Стратегія якості у промисловості та освіті» (1-3 червня 2015 р., Варна) – Рогова О.Г.
 79. ХХХVІІІ Міжнародні наукові читання «Культура народів Причорномор’я від стародавніх часів до сьогодення» (22-23 квітня 2015 р., м. Сімферополь) – Піщанська В.М.