Середа, 22.11.2017

Участь у наукових заходах

2016 рік

 1. Алуєва М.А. 03.03. 2016 - м. Дніпропетровськ. НГА. Німецький центр. Участь у постійно діючому семінарі АУГ (Асоціація Українських Германістів);
 2. Алуєва М.А., Васильченко А.І. 21-23 вересня 2016р. участь у Всеукраїнському навчально-методичному семінарі за темою «Іноземна мова як життєві вміння» м. Берегове;
 3. Базилевська О.О. Корекційно-розвиваюча робота в процесі занять гуртка з декоративно-прикладного мистецтва / О.О.Базилевська // Гуманістична парадигма у спеціальній освіті: наука і практика. - К. – 2015. – С.64-66.
 4. Баранець Я.Ю. участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Шляхи запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітній простір» 24-25 лютого 2016 р.;
 5. Безена І.М. 02-03.06.2016 р Всеукраїнський фестиваль науки – інтернет-конференція на тему «Спадщина Олександра Захаренка як джерело нових ідей для сучасної педагогіки» м.Черкаси. Тези за темою: «Самореалізація особистості школяра через педагогічні ідеї О.А.Захаренка: соціокультурні аспекти»;
 6. Безена І.М. 09.06.2016 р. ВНПК «Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту» м. Дніпропетровськ. Тези а темою: «Моніторингові дослідження якості знань та змісту освіти у навчальному закладі: соціокультурні аспекти»;
 7. Безена І.М. 12.04.2016 р. ВНПК «Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку» м.Дніпропетровськ. Тези БЕЗЕНА І.М. КВНЗ «ДОІППО» за темою: «Самореалізація особистості школяра через структурні зміни в освіті: соціокультурні аспекти»;
 8. Безена І.М. 13.05.2016 р ВНПК «Освіта та соціалізація особистості» м.Дніпропетровськ-Одеса. Тези БЕЗЕНА І.М. КВНЗ «ДОІППО» за темою: «Через структурні зміни в освіті до самореалізації особистості школяра: соціокультурні аспекти»;
 9. Безена І.М. 20.04.2016 р. ВНПК «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікативних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості» м.Дніпропетровськ. Тези БЕЗЕНА І.М. КВНЗ «ДОІППО» за темою: «Соціокультурні аспекти-самореалізація особистості-структурні зміни: яким шляхом йти до ідеалу?»;
 10. Безена І.М. 22-23.04.2016 р. участь у Всеукраїнському семінарі «Громадсько-активних шкіл України» в Інституті педагогіки м.Київ та представники 8 шкіл області;
 11. Безена І.М. 28-30.07.2016 р. участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему: CURRENT ISSUES AND PROBLEMS OF SOCIAL SCIENCES в м. Кільце (Польща) та підготував доповідь за темою: «Структурні зміни в шкільництві як фактор самореалізації особистості»;
 12. Безена І.М. 30.11.2016 р. прийняв участь у Міжнародному науково-практичному конгресі «Grow up» (на базі проекту «Level up») у Женеві (Швейцарія) та подано доповідь на тему «Професійне вигорання педагога: філософсько-освітні аспекти його подолання».
 13. Безена І.М. 4-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації» 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ;
 14. Бутурліна О.В. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», 7-8 грудня 2016 р., НАПН;
 15. Бутурліна О.В., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Коляда І.Г., Лисоколенко Т.В., Піщанська В.М., Харлаш Л.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку», 25 жовтня 2016 р., м. Київ;
 16. Бутурліна О.В., Рижій К.Г. Семінар з обміну досвідом учасників проекту «Програма медіаграмотність для громадян», 6-7 березня 2016 р., м. Київ;
 17. Васильченко А.І. 15 жовтня 2016 р. – участь у Міжнародній конференції «BringyourLearninginto “FOCUS” автор Во Джонс» м. Харків;
 18. Васильченко А.І. 25 травня 2016р. - участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет- конференції «Шляхи підвищення якості навчання англійської мови» м. Харків;
 19. Ватковська М.Г. 9-та регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком», 25 листопада 2016, м. Дніпро;
 20. Ватковська М.Г. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародної участі «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», 17-18 березня 2016 р., м. Київ;
 21. Ватковська М.Г., Бутурліна О.В., Лисоколенко Т.В., Піщанська В.М., Рижій К.Г. IV Міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи», 18-19 березня 2016 р. м. Київ;
 22. Ватковська М.Г. XVI Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління XXI століття: форсайтинг успіху», 21 квітня 2016 р., м.Харків;
 23. Ватковська М.Г. Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативність організаційних форм компетентнісного орієнтованого навчання у початковій школі», 19-20 квітня 2016 р., м.Нікополь, Дніпропетровська обл.;
 24. Ватковська М.Г., Мірошниченко А.А. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі», 10 лютого 2016 р., м. Рівне;
 25. Великодна Є.М. ІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір наук: досвід та перспективи», 20 травня 2016 р.;
 26. Висоцька О.Є. Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики», 29-30 червня 2016 р., м. Дніпро, ДНУ;
 27. Висоцька О.Є. Всеукраїнський Інтернет-форум «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України “Про освіту”», 15 червня 2016 р., ППО ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;
 28. Висоцька О.Є. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук», 28-30 червня 2016 р., м. Кєльце, Республіка Польща;
 29. Висоцька О.Є., Бутурліна О.В., Мірошниченко А.А., Сагуйченко В.В. VII Міжнародна науково-практична конференція «Соціально гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 28-29 квітня 2016 р., м. Харків;
 30. Висоцька О.Є., Харлаш Л.М. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», 25-27 жовтня 2016р., м. Київ,НАПНУ;
 31. Висоцька О.Є., Шабанова Ю.О. ІІ всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації», 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, ДНУ;
 32. Висоцька О.Є., Яшина О.М. Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ, ДНУ;
 33. Вознюк Л.В. Участь у Всеукраїнській інтернет-конференції «Спадщина О.Захаренка як джерело нових ідей для сучасної педагогіки тема виступу: «Роль національно-патріотичного виховання в оновленні сучасної шкільної освіти» » (1 червня 2016 р. м. Черкаси);
 34. Вознюк Л.В. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту.» Тема виступу: «Освітній менеджмент у системі сучасної шкільної освіти» (9 червня 2016 р., ДОІППО);
 35. Вознюк Л.В. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України». Тема виступу: «Професійна компетентність менеджера шкільної освіти: стан, тенденції розвитку» ((28 жовтня 2016, ДВНЗ «Університет менеджменту», м. Київ;
 36. Вознюк Л.В. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти». Тема виступу: «Роль духовно-етичної освіти в розвитку сучасної шкільної освіти» (10 листопада 2016 р., ДОІППО);
 37. Вознюк Л.В. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти». Тема виступу: «Роль методологічної культури в розвитку сучасного вчителя» (17 листопада 2016 року, КВНЗ КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»);
 38. Вознюк Л.В. Участь у Всеукраїнській науково-практичної конференції «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості». Тема виступу: «Роль менеджерів освіти у розвитку внутрішкільних комунікацій» (5-6 квітня 2016 року на базі КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»);
 39. Вознюк Л.В. Участь у засіданні всеукраїнського круглого столу: «Духовно-моральний розвиток особистості у системі неперервної освіти: виклики, загрози, тенденції (16 травня 2016 р. м. Київ);
 40. Вознюк Л.В. Участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації», (5-7 квітня 2016 року). Тема виступу: «Інноваційні технології в управлінській діяльності менеджера шкільної освіти»;
 41. Вознюк Л.В. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства». Тема виступу: «Особливості національно-патріотичного виховання в сучасному дошкіллі». (08-09.11.2016р. ЗОІППО, м. Запоріжжя);
 42. Вознюк Л.В. Участь у Третій Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 200-річчю з дня народження К.Д.Ушинського «Освіта та соціалізація особистості». Тема виступу : «Оновлення освітнього простору школи на засадах ціннісного підходу» (13 травня 2016 р, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського);
 43. Гірліна Н.Ю. 4-та Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації», 5-7 квітня 2016 року, Дніпропетровськ;
 44. Григоров Г.А. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ігри «Соняшник», «Геліантус» як засіб національно-патріотичного виховання учнів» 19-21 вересня 2016 р. м. Одеса;
 45. Дев’ятко Н.В. 06.04.16 – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Читання у соціокультурному просторі дитинства: діапазон можливостей і партнерство» (Київ, Національна бібліотека України для дітей);
 46. Дев’ятко Н.В. 07.04.16 – участь у круглому столі «Навіщо книзі для дітей науковий дискурс» в рамках Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна дитяча література: напрямки досліджень, тенденції, проблеми" (Київ, Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка та Національний музей літератури України);
 47. Дев’ятко Н.В. 10.11.16 – Участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти» в якості модератора секції;
 48. Дев’ятко Н.В. 10.11.16 – Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти», м. Дніпро, ДОІППО;
 49. Дев’ятко Н.В. 10.12.15 – Участь у всеукраїнському вебінарі для вчителів української мови та літератури на базі науково-педагогічного видання «Основа» «Гендерні стереотипи у сучасній українській літературі для дітей» м. Дніпропетровськ;
 50. Дев’ятко Н.В. 19-21.09.16 – Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ігри «Соняшник» і «Геліантус» як засіб національно-патріотичного виховання учнів», м. Одеса;
 51. Запорожець О.М. Всеукраїнський науково-методичний семінар з інформатики, 1 червня 2016 р., м. Суми;
 52. Зламанюк Л.М. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. 28-29 жовтня 2016р м. Дніпро;
 53. Зламанюк Л.М. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Всеукраїнська наукова конференція (присвячена 20-річчю прийняття Конституції України). 29-30 червня 2016 р. м. Дніпро;
 54. Зламанюк Л.М., Ковальчук І.М. Соціалізація особистості: теорія та практика (24 листопада 2016 р.) Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячена 30- річчю кафедрі психології та практичної педагогіки КВНЗ «ДОІППО»);
 55. Кафедра корекційної педагогіки. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми проблемами»;
 56. Кафедра корекційної педагогіки. І-ий з’їзд корекційних педагогів України «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» 29 – 30 листопада 2016р. м.Дніпро БНРРМЦКРтаІН;
 57. Кафедра корекційної педаогогіки. Всеукраїнська конференція «Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства», Івано-Франківськ, 2016;
 58. Кафедра педагогіки та практичної психології. III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманитарної освіти»;
 59. Кафедра педагогіки та практичної психології. V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (SRPCMS);
 60. Кафедра педагогіки та практичної психології. XII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: Еколого-психологічні наслідки криз та катастроф»;
 61. Кафедра педагогіки та практичної психології. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості»;
 62. Кафедра педагогіки та практичної психології. Міжнародна науково-практична конференція «Формування соціальної відповідальності у контексті сучасних цивілізаційних викликів: досвід вальдорфської педагогіки»;
 63. Кафедра педагогіки та практичної психології. Міжнародна науково-практична конференція «Виклики часу та роль Вальдорфської школи в їх подоланні»;
 64. Ковальчук І.М. Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Інноваційні підходи у викладанні технологічної освіти», 06-07жовтня на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 65. Кондратьєва А.В. Всеукраїнська школа молодого науковця «Від перших вершин – до наукових висот», 14-20 червня 2016 р., Херсонська обл.;
 66. Крижановська Т.В Формування інформаційної культури дітей як фактор гуманізації освіти//Зб.тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень», 19-20. 02.2016, Дніпропетровськ, 2016, С.45-49;
 67. Крижановська Т.В. Сучасні проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями // Зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: 28-29 квітня 2016р, Харків-2016, С.662-665;
 68. Крупенина Н.А. Mezinarodni Vedeco-Praktika Konference: «Veda a Tehnologie: krok do budoucnosti»г.Прага, 2015 г.;
 69. Крупенина Н.А., Зірак Абдулла Карім. Проблеми культурної ідентичності та культурних протиріч: за матеріалами включеного спостереження в Іракському Курдистані. Прийнято до друку в рамках Міжнародної конференції «Україна – Європа – Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики» ( до 90-річчя від дня народження Ярослава Дашкевича) м. Львів;
 70. Кушнікова С.В. Міжнародна практична конференція «Сучасна сім’я. Профілактика ризикованої поведінки», 27-28 квітня 2016 р., м. Київ;
 71. Лаврова Л.В., Мікулак Н.М., Савченко В.А., Кушнікова С.В., Великодна Є.М., Світич С.А. Всеукраїнська науково-практична конференції, присвячена 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія», 16-17 вересня 2016 р., м. Вінниця;
 72. Лисоколенко Т.В. Міжнародна науково-практична конференція «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності», 15-16 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ, НО Відкрите суспільство;
 73. Лисоколенко Т.В. Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті», 17-18 червня 2016 р., м. Київ, ГО Київська наукова суспільствознавча організація;
 74. Майданенко С.В. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації», м. Дніпро, 2016р;
 75. Майданенко С.В. Міжнародна науково-практична конференція «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства» м. Запоріжжя, 8 листопада 2016р;
 76. Мікулак Н.М., Мірошниченко А.А. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя;
 77. Мотуз Т.В. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ;
 78. Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарної освіти 20 квітня 2016 року - участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції: Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості;
 79. Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарної освіти 20.04.2016 – м. Дніпропетровськ, VІІ Всеукраїнські березняківські читання у форматі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»;
 80. Піщанська В.М. VII Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур: Україна – Греція: культурна політика XXI ст. в європейській ретроспективі», 22–23 вересня 2016 р., м. Київ;
 81. Піщанська В.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку», 12 квітня 2016 р., Дніпропетровськ, ДНУ;
 82. Піщанська В.М. Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих вчених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття». 21-22 квітня 2016 р., м. Харків;
 83. Піщанська В.М. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», 08-09 квітня 2016р., м.Ужгород;
 84. Піщанська В.М. Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку», 24-25 листопада 2016 р., м. Харків;
 85. Піщанська В.М. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки», 3-4 грудня 2016 р., м. Львів;
 86. Піщанська В.М. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи», 10-11 листопада 2016 р., м. Рівне;
 87. Побоча Т.Д. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи у впровадженні гендерної рівності: в навчанні, дослідженнях, просвіті громади», лютий 2016 р., м.Черкаси, Черкаський національний університет ім.Богдана Хмельницького;
 88. Побоча Т.Д. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Освіта прав людини та демократичного громадянства», 2-4 лютого 2016 р., м. Київ;
 89. Полупанова Я.М. Кадрове забезпечення – вихідна успіху інклюзивного навчання // Зб.тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-методичної конференції присвяченої 97-річчю В.О.Сухомлинського. 29-30 вересня 2015р. м. Кіровоград;
 90. Рогова О.Г. Международная научно-практическая конференции «Религия и общество», 10-12 марта 2016 г., Беларусь, г. Могилев;
 91. Рогова О.Г. Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації», 26-27 лютого 2016 р., м. Львів;
 92. Рогова О.Г. Miedzynarodowа Naukowo-Praktyczneа Konferencjа «Naukawczoraj, dziś, jutro», Рolska, Warszawa 28.02.2016, Sekcja 23. FILOZOFIĄ;
 93. Родименнко І.М. Використання ІКТ в закладах для дітей з особливими освітніми потребами: «Сучасна освіта» м. Хмельницьк. 2016 р.;
 94. Романенко К.М. 4-та Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації», 5-7 квітня 2016 року, Дніпропетровськ;
 95. Романенко К.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти в Україні», 28 жовтня 2016 року, м. Київ;
 96. Романенко К.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійне вдосконалення керівників опорних шкіл в умовах децентралізації освіти», 1-2 грудня 2016 року, м. Суми;
 97. Романенко К.М. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», 17-18 березня 2016 року, м.Київ;
 98. Романенко М.І., Бутурліна О.В., Великодна Є.М., Висоцька О.Є., Коляда І.Г., Кушнікова С.В., Лаврова Л.В., Лисоколенко Т.В., Мікулак Н.М., Побоча Т.Д., Рогова О.Г., Різдванецька Л.О., Рижій О.Г., Савченко В.А., Сагуйченко В.В., Шабаєва Л.М., Харлаш Л.М., Яшина О.М. ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО;
 99. Романенко М.І., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Бутурліна О.В., Дзіговський М.С., Лисоколенко Т.В., Пилипенко О.В., Рожков О.Г. Конференція «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» в межах VII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» та III Міжнародної виставки закордонних навчальних закладів «WorldEdu - 2016», 17 березня 2016 р., м. Київ;
 100. Романенко М.І., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Довгаль С.А., Лисоколенко Т.В., Рєзніков С.І., Рогова О.Г., Рижій О.Г., Піщанська В.М., Шабаєва Л.М., Яшина О.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти», 10 листопада 2016 р., ДОІППО, Дніпро;
 101. Романенко М.І., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Лаврова Л.В., Савченко В.А., Великодна Є.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціалізація особистості: теорія та практика», 24 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО;
 102. Романенко М.І., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Рогова О.Г., Харлаш Л.М., Лаврова Л.В., Мікулак Н.М., Савченко В.А., Кушнікова С.В., Великодна Є.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України», 28 жовтня 2016 р., м. Київ;
 103. Романенко М.І., Ватковська М.Г., Висоцька О.Є., Дзіговський М.С., Коляда І.Г., Кушнікова С.В., Лисоколенко Т.В., Мірошниченко А.А., Пилипенко О.В., Рєзніков С.І., Рогова О.Г., Рожков О.Г. ІІІ Всеукраїнська конференція «Освіта та соціалізація особистості», 13 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ-Одеса, ДОІППО;
 104. Романенко М.І., Ватковська М.Г., Бутурліна О.В., Великодна Є.М., Коляда І.Г., Рогова О.Г., Сагуйченко В.В., Шабаєва Л.М., Харлаш Л.М., Якименко Л.І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту», 9 червня 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО;
 105. Романенко М.І., Висоцька О.Є., Бутурліна О.В., Рогова О.Г., Великодна Є.М., Сагуйченко В.В., Савченко В.А., Харлаш Міжнародна науково-практична конференція «О.П.Блаватська і сучасність. Духовні аспекти сучасного світорозуміння», 6-8 травня 2016 р., м.Дніпропетровськ, НГУ;
 106. Романенко М.І., Висоцька О.Є., Рогова О.Г., Великодна Є.М., Лаврова Л.В., Шабаєва Л.М., Сагуйченко В.В., Савченко В.А., Харлаш Л.М.Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості», 5-6 квітня 2016 р., ДОІППО;
 107. Романенко М.І., Висоцька О.Є., Сагуйченко В.В., Яшина О.М., Шабаєва Л.М. Міжнародна наукова конференція «Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання», Одеса – Дніпропетровськ , ДНУ, 15-16 квітня 2016 р;
 108. Савченко В.А. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні засади модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи», м. Рівне;
 109. Сагуйченко В.В. InternationalerHegel-KongressderInternationalenHegel-Gesellschaft. Zum Abschluss der Ausgabe: G.W.F. Hegel, Gesammelte Werke. 17 bis 20 Mai 2016, Ruhr-UniversitätBochum. Deutschland;
 110. Сагуйченко В.В. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», 8-9 квітня 2016 р., м. Одеса;
 111. Сагуйченко В.В. Міжнародна науково-практична конференція «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.», 1-2 квітня 2016 р., м.Київ;
 112. Сагуйченко В.В. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього», 25-26 березня 2016 р., м. Львів;
 113. Сергієнко А.А. 10 листопада 2016 р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції. Тема: «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти» (Дніпропетровськ, КВНЗ «ДОІППО»);
 114. Сергієнко А.А. 11-13 квітня 2016 року – участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі для методистів з української мови і літератури, проведеному МОН України у м. Харкові з питань організації ДПА та ЗНО у 2015/2016 н.р.;
 115. Сергієнко А.А. 21 жовтня 2016 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ;
 116. Сергієнко А.А. Участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару для методистів з української мови і літератури ОІППО «Актуальні тенденції вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах» (Київ, МОН України, 21.11.2016 р.);
 117. Сергієнко А.А., Піскорська Л.І. 24.03.2016 – участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої ювілею Валер’яна Підмогильного (м. Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара);
 118. Тамлаві В.В. 10 листопада 2016 р. всеукраїнська конференція «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти», ДОІППО, Дніпро, 2016;
 119. Тамлаві В.В. 10 листопада 2016 р. всеукраїнська конференція «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти», ДОІППО, Дніпро, 2016;
 120. Тамлаві В.В. 28 листопада 2016 р. всеукраїнська конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, 2016;
 121. Формування інформаційної культури дітей як фактор гуманізації освіти // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень», 19-20 .02.2016 , Дніпропетровськ , 2016, С.45-49;
 122. Шабаєва Л.М. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «STEM – освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти», 28 жовтня 2016 р., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 123. Шабанова Ю.В. Міжнародна конференція «Edith Stein – 2016 – EUROPE AND ITS IDENTITY» Wroclaw, 13-15 October 2016;
 124. Швидун Л.Т., Струкова Т.А. Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту” 09.06.2016 року;
 125. Шинкаренко В.В. 12 квітня 2016 р. – участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку»;
 126. Шинкаренко В.В. 12 квітня 2016 р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку», м. Дніпропетровськ;
 127. Шинкаренко В.В. 14 жовтня 2016 р. – Учать у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»;
 128. Шинкаренко В.В. 14-20 березня 2016 р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті, стан досягнення, перспективи розвитку», м. Черкаси;
 129. Шинкаренко В.В. 15 червня 2016 р. – учать в Інтернет-форумі «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіті в контексті Закону України «Про освіту»;
 130. Шинкаренко В.В. 17 листопада 2016 р. – учать у роботі IIВсеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»;
 131. Шинкаренко В.В. 18-25 квітня 2016 р. – участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» м. Запоріжжя;
 132. Шинкаренко В.В. 24 листопада 2016 р. – учать у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціалізація особистості: теорія та практика»;
 133. Шинкаренко В.В. 26-27 травня 2016 р. – участь у XXМіжнародній науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх (ІТЕА -2016) м. Київ;
 134. Шинкаренко В.В. 28-29 вересня 2016р. – участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції присвяченої 98-річчю від народження В. Сухомлинського «Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя»;
 135. Шинкаренко В.В. 29 жовтня 2016 р. – учать у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті», м. Чернівці;
 136. Шинкаренко В.В. 9 червня 2016 р. – участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту»;
 137. Шинкаренко В. В. 14-20 березня 2016 р. – учать у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку»;
 138. Шинкаренко В. В. 15 червня 2016 р. участь в інтернет-форумі «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України “Про освіту”» м. Харків;
 139. Шинкаренко В. В. 20.04.2016 – Робота членом організаційного комітету (збір та редагування матеріалів) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»;
 140. Шинкаренко В. В. 9 червня 2016 року участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту», м. Дніпропетровськ;
 141. ШинкаренкоВ.В.18-25 квітня 2016 року – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», м.Запоріжжя;
 142. Якименко Л.І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір українських освітніх реформ», 2 березня 2016 р., м. Київ, НАПН України;
 143. Яшина О.М. Всеукраїнська серпнева конференції «Педагогічний пошук – 2016», 25-26 серпня 2016 р., м. Київ;
 144. Яшина О.М., Шабаєва Л.М. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах ПНЗ», 18 лютого 2016 р., м. Дніпропетровськ;