Понеділок, 29.05.2017

Серпневі наради

2015 рік: Методичні рекомендації для керівників вечірніх (змінних) шкіл Дніпропетровщини

04092015 119 серпня 2015 року в КВНЗ «ДОІППО» відбулася нарада керівників вечірніх (змінних) шкіл Дніпропетровської області, на якій було розглянуто  законодавчо-правові, науково-педагогічні, соціально-психологічні аспекти функціонування і розвитку сучасної вечірньої (змінної) школи, забезпечення освітніх потреб молоді в умовах реалізації принципів випереджальної освіти.   Керівником наради була Нехороша М.І., методист КВНЗ «ДОІППО».  
Питання щодо дотримання нормативно-правових аспектів в роботі з педагогічними кадрами вечірньої школи в умовах дії проекту Концепції розвитку освіти України на період 20152025 роківрозкрито старшим викладачем КВНЗ «ДОІППО» Карцевим О.О.
Керівниками вечірніх шкіл обговорено зміни та доповнення нормативно-правової бази стосовно порядку проведення державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів, про які повідомила головний спеціаліст департаменту освіти і науки облдержадміністрації Телєгіна Л.П.
Нормативно-правові засади надання освітніх послуг молоді у вечірній школі за індивідуальною формою навчання презентувала директор КЗО «Апостолівська вечірня школа» Ткачук А.І.
За результатами роботи серпневої наради підготовлено та затверджено: рекомендації наради керівників вечірніх (змінних) шкіл:
1. Управлінням освіти і науки, відділам освіти:
 • Створювати передумови для системного навчання керівників та педагогічних працівників вечірніх (змінних) шкіл з питань науково-методичного супроводу їх інноваційної діяльності.
 • Відповідно до вимог чинного законодавства, Міністерства освіти і науки України вживати заходи щодо науково-педагогічного, матеріально-технічного та інформаційно-комунікаційного оснащення вечірніх шкіл.
2. Керівникам вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів:
З метою надання молоді якісної освіти, зорієнтувати діяльність педагогічних колективів шкіл відповідно до стратегічних змін в освіті, окреслених в нормативно-правових документах: Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Про внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу,Проекті Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років.
 • Привести у відповідність з Типовими навчальними планами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, робочі навчальні плани і програми   щодо здійснення навчально-виховного процесу у 2015-2016 навчальному році.
 • Зорієнтувати науково-методичну роботу вечірніх шкіл на формування особистості вчителя відповідно до потреб сучасної практики, динамічних змін, що відбуваються в країні і світі.
 • Спрямувати діяльність педагогічних колективів вечірніх шкіл на створення, впровадження інноваційних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Посилити увагу педагогічних колективів до проблем морально-етичного виховання молоді вечірніх(змінних) шкіл через співпрацю з батьками і громадою; соціальними службами області.
Рекомендована література для додаткового опрацювання:
 1. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 2011 р.
 2. Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років.
 3. Положення про загальноосвітній навчальний заклад , 2011.
 4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 21.09.2011 № 1093 Про внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу.
 5. Лист МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».
 6. Інноваційні технології навчання в сучасній школі Університет менеджменту освіти Наук. кер.: Приходькіна Н.О.
Інноваційна освітня система: шляхи відродження // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. – К.: Логос, 2010.