Вівторок, 12.12.2017

Про порядок підготовки засідань Вченої ради інституту

Про порядок підготовки засідань
Вченої ради інституту

Підготовка засідань Вченої ради здійснюється відповідно до плану роботи Вченої ради. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань Вченої ради покладається на доповідачів і керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також вченого секретаря.

Проректори, керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку матеріалів (проект рішення, аналітична довідка, звіт тощо) для розгляду на засіданні Вченої ради, візують їх в установленому порядку і подають (на паперовому і електронному носіях) вченому секретарю не пізніше встановленого терміну (як правило, за 5 робочих днів до засідання Вченої ради).

Проекти рішень Вченої ради візуються визначеними доповідачами питань порядку денного, проректорами, відповідальними за вказані напрями діяльності інституту та вченим секретарем. Проект рішення Вченої ради має включати: повну назву ВНЗ, дату засідання Вченої ради, номер протоколу, назва (заголовок) питання, констатуючу та результативну частини. Констатуюча частина має містити дані про доповідача (доповідачів) порядку денного, стисле викладення проблеми та стан її розв’язання. Результативна частина має передбачати завдання структурним підрозділам інституту, виконавців, терміни виконання завдань та осіб, які здійснюватимуть контроль за виконанням.

В аналітичній довідці вказується суть питання з обґрунтуванням, висновками і пропозиціями. Довідка підписується керівником структурного підрозділу, відповідальним за підготовку питання порядку денного.

Пропозиції щодо питань, які включаються у пункт «Різне» подають не пізніше ніж за 1 день до засідання Вченої ради. Вони мають бути погоджені з відповідним проректором та попередньо обговорені на засіданнях структурних підрозділів інституту (кафедр, факультетів).

Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на ректора, першого проректора, проректорів ВНЗ відповідно до їх функціональних обов’язків. Для виконання ухвалених рішень Вченої ради готуються накази або розпорядження ректора.

Підготовлено за матеріалами науково-
практичного порадника «УЧЕНА РАДА»
(автори Т.І.Тищенко, Л.Д.Зеленська)