Вівторок, 21.11.2017

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ – березень 2016 р.

План роботи Вченої ради інституту
на 2016 рік
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ – березень 2016 р.
1. Організація наукової та науково-дослідної роботи в інституті.
Доповідає: Ватковська М.Г.
2. Атестація та стажування наукових та науково-педагогічних працівників інституту.
Доповідає: Ватковська М.Г.
3. Концепція оновлення діяльності факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Доповідає: Григорова М.О.
4. Про організацію діяльності кафедри дошкільної та початкової освіти.
Доповідає: Григорова М.О., Тарабасова Л.Г.
5. Про хід науково-дослідної роботи за темою «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей».
Доповідає: Рогова О.Г.
6. Присвоєння вчених звань.
Доповідає: Романенко М.І.
7. Затвердження до друку навчально-методичної літератури.