Понеділок, 29.01.2018

ЄКТС в Україні: як працює та регулюється?

Європейська система переводу та накопичення кредиту або ЄКТС – спеціально розроблена програма, яка дозволяє кількісно (в кредитах) визначити дисципліни, учбові програми та навантаження студента. Саме завдяки цій системі існує єдина оцінка знань студентів на міждержавному та міжвузівському рівнях. Завдяки ЄКТС можна виміряти та порівняти результати навчання студентів.
Найголовніше в ЄКТС те, що вона допомагає досягти академічного визнання, зарахувати результати навчання в різних вишах.

Якщо простіше, то система діє наступним чином. Під час екзаменів, атестацій і т.д. студент отримує не тільки оцінку з певної дисципліни, а й певний розмір кредиту по ній. Потім, якщо студент захоче перевестися до іншого навчального закладу, порівнюють пройдені ним навчальні дисципліни. Якщо якісь співпадають за назвою, змістом та кількістю кредитів, то ця дисципліна просто перезараховується студентові без необхідності перездачі.

ЄКТС почав функціонувати в 1989 році в рамках європейської програми Erasmus + як один із способів перезаліку студентів, що проходили навчання за кордоном. На сьогоднішній день функції ЄКТС набагато ширші. По ній визначають кількість накопичених студентом кредитів для отримання ним кваліфікаційного рівня бакалавра, магістра та ін., по ній визначають навантаження студента. По ЄКТС студент може перевестися в інший виш або на іншу спеціальність.

Дія Європейської системи переводу та накопичення кредиту визначається законом України «Про вищу освіту» і методичними рекомендаціями, що розроблені в МОНі. Об*єм одного кредиту, згідно українського законодавства, не може перевищувати 30 годин на семестр по одній дисципліні (60 годин на рік або 20 годин на триместр). Для заочної форми навчання об*єм одного кредиту прирівнюється до 25 годин по певній дисципліні.

ЄКТС на один семестр: як визначають години?

За один семестр навчальна програма може охопити в середньому 3-4 кредити, тож протягом семестру студент буде вивчати 8-10 дисциплін. Що робити, якщо навчальна програма включає в себе більшу кількість кредитів? Наприклад,12? В такому випадку дисципліна розбивається на модулі, студент отримує за кожний модуль окремо певну кількість кредитів. В цьому випадку, дисципліна може вивчатися протягом 3 семестрів по 4 кредити.
По одному кредиту визначено Методичними рекомендаціями МОН і кількість контактних годин. Контактні години – це семінари, лекції, практичні навчання, консультації, лабораторні роботи. Для бакалавра ця кількість складає 16 годин на кредит, для магістра – 10 годин. Весь інший час студент повинен присвячувати самостійній роботі.

Кількість годин, необхідних для отримання кваліфікації

Кількість кредитів, які необхідні для того, щоб отримати освітньо-кваліфікаційний рівень, також визначено законом України «Про вищу освіту». А саме, в статті 5. Там йдеться про те, що студент отримує кваліфікаційний рівень «Молодший бакалавр» при умові наявності 120 кредитів та навчання протягом двох років.
Студент отримує кваліфікаційний рівень «Бакалавра» при наявності 180-240 кредитів та чотирьох років навчання. Для отримання диплому магістра кількість кредитів повинна бути 90-120 і термін навчання – 1,5-2 роки.
Необхідно зазначити, що даний перелік стосується не всіх спеціальностей, адже для деяких передбаченні особливі умови отримання кваліфікаційного рівня. Всі виключення та особливості по об*єму кредитів по системі ЄКТС прописані в Методичних рекомендаціях Міністерства освіти України.

Шаблоны joomla скачать здесь