Неділя, 17.09.2017

Керівники установ і закладів освіти

Практика розробки й апробації нових педагогічних технологій, методів і форм навчання молоді вечірніх шкіл Дніпропетровщини

09112015 129 жовтня 2015 року відповідно до плану роботи КВНЗ «ДОІППО» за вищевказаною темою відбулася науково–методична нарада керівників вечірніх (змінних) шкіл Дніпропетровщини.
Реформування системи освіти – одне з найважливіших завдань нашого часу. Освітня політика України спрямована на оновлення мети навчання й виховання та впровадження сучасних інноваційних технологій в навчально-виховний процес, про що зазначено в Законах України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», проекті Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки.
За твердженням науковця Єльникової Г.В. дослідження якої в галузі педагогічної інноватики   досить актуальні, «…школа повинна адаптуватись донових перетворень в країні. Саме освіта має сформувати інноваційну особистість, яка усвідомлює реалії сучасного світу, здатна жити і діяти в ньому, бути, по суті, не тільки громадянином своєї країни, а й громадянином світу».
Вечірня школа – як загальноосвітній навчальний заклад, сьогодні адаптується до сучасних соціальних вимог,забезпечує можливість молоді здобуття загальної середньої освіти без відриву від виробництва, за різними формами навчання: очною, очно-заочною, заочною, дистанційною, індивідуальною, шляхом екстернату.
Різнорівневий учнівський контингент потребує від учителя нетрадиційних підходів в організації їх навчання, створення нових освітніх технологій, спрямованих на особистий розвиток молоді.
В ході науково–методичної нарадипройшла відкрита розмова з наступних проблем: практика розробки й апробації нових педагогічних технологій, методів і форм навчання, засоби реабілітаційної педагогіки, які мають забезпечувати учнівській молоді, соціальний захист і адаптацію в сучасних ринкових умовах.
Інноваційні процеси вимагають змін в управлінні школою. За твердженням науковців, сучасний керівник як стратег повинен відійти від стереотипів і знайти нетрадиційні шляхи розв’язання поставлених перед школою завдань.
Під час наради досвід сучасної науково-методичної підготовки учителів до роботи в інноваційному режимі було презентовано директором Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми навчання м. Кривого Рогу Кольчібою А.П. Складовими функціями управлінської діяльності у школі визначено: посилена увага до особистості вчителя, довіра до нього, формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу; оснащення школи сучасними інформаційними засобами, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.
У школі створено умови для повноцінного забезпечення середньої освіти працюючій молоді. У процесі навчання надається індивідуальна допомога учням у подоланні відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному розвитку.
У навчально-виховному процесі застосовуються нестандартні педагогічні технології, інноваційні форми і методи навчання: модульно-розвивальні, інтерактивні, проектні, інформаційні технології, проводиться пошуково-дослідницька робота.
Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства – науково-методична проблема роботи освітян області, розкрила старший викладач кафедри педагогіки і психології КВНЗ «ДОІППО» Кротенко В.М.У виступі зосереджено увагу на створенні соціально-психологічних умов для надання допомоги дорослим учням,що мають проблеми у навчанні та розвитку, формуванні мотивації до знань.
Використання інформаційних технологій у формуванні підприємницької культури в рамках міжнародного українсько-польського проекту «Урок з підприємницьким тлом», презентувала Яшина О.М., методист КВНЗ «ДОІППО».
Для впровадження інновацій в управлінську діяльність керівникам вечірніх шкіл та за результатами наради рекомендовано:
  1. забезпечувати дотримання психолого-педагогічних аспектів процесу підготовки й апробації інноваційних проектів;
  2. розглянути можливості залучення науковців-консультантів з інноваційної роботи, співпраці з вищими навчальними закладами (чи окремими кафедрами), позашкільними закладами, підприємствами;
  3. організовувати належну поінформованість учителів про потенційно можливі нововведення, реальні можливості розвитку школи, а саме:
а) забезпечення матеріальними, фінансовими, кадровими, науково-методичними ресурсами;
б) застосовувати методи мотивації та стимулювання вчителів до інноваційної діяльності;
в) забезпечити моніторингову систему щодо планування та аналізу діяльності всіх структурних підрозділів школи, визначення рівня професійної компетентності вчителів, впровадження інноваційних педагогічних технологій;
г) проектувати раціональне поєднання традиційних та інноваційних форм і методів управлінської діяльності, спрямованих на формування творчого колективу вчителів-однодумців,де існує взаємодія, взаємовплив, відповідальність.
Нехороша М.І.,
методист КВНЗ «ДОІППО»
Шаблоны joomla скачать здесь